ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ange

EY1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ange-, *ange*
Possible hiragana form: あんげ
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก, See also: doppelgänger, Syn. doppelganger
dangerous(adj) อันตราย
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel(n) คนที่ใจดี
angel(n) เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
anger(vi) โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger(n) ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger(vt) ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate
angelology(n) การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
angelo-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึง angel
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust, Ant. disarrange
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan, preparation, Ant. disarrangement

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
arrange(vi, vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angel(n) เทวดา, เทวทูต, ทูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพบุตร, นางฟ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just leave Ange out of this.อย่าไปยุ่งกับแอจเจลล่านะ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angeA boy sleeping in bed seems to be an angel.
angeA frown may express anger or displeasure.
angeA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
angeAngels watch from above as men fight amongst themselves.
angeAnger caused him to tremble.
angeAnger deprived him of his reason.
angeAnger is a form of madness.
angeAnger is an energy.
angeAnger showed on his face.
angeA sleeping child looks like an angel.
angeA soft answer is a specific cure of anger. [Proverb]
angeBe an angel and turn the radio down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห(v) anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้โกรธ
ทูตสวรรค์(n) angel, Thai Definition: ผู้สื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้า
โทสะ(n) rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
ขึ้งเคียด(v) rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai Definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ(v) rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai Definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ขัดแค้น(v) anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai Definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
พิทยาธร(n) angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count Unit: ตน, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
วิทยาธร(n) one who has magical power, See also: angel musician, Syn. พิทยาธร, คนธรรพ์, Example: เหล่าวิทยาธรขี่ปักษาเหาะเหินมาในอากาศเป็นกระบวนใหญ่, Count Unit: ตน, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ, Notes: (สันสกฤต)
วิโรธ(n) anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
แวววิเชียร(n) Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant), Syn. ต้นแวววิเชียร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่างๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงอ่อน ขาว ใบและดอกมีกลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อมร[amøn] (n) EN: angel ; deity
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGE EY1 N JH
ANGEL EY1 N JH AH0 L
ANGER AE1 NG G ER0
ANGERS AE1 NG G ER0 Z
ANGELI AA0 NG G EH1 L IY0
ANGELO AE1 N JH AH0 L OW2
ANGERT EY1 NG G ER0 T
ANGELL EY1 N JH AH0 L
ANGELA AE1 N JH AH0 L AH0
ANGELS EY1 N JH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angel (n) ˈɛɪnʤl (ei1 n jh l)
anger (v) ˈæŋgər (a1 ng g @ r)
Angela (n) ˈænʤələ (a1 n jh @ l @)
Angers (n) ˈænʒˈɛəʳz (a1 n zh e@1 z)
angels (n) ˈɛɪnʤlz (ei1 n jh l z)
angers (v) ˈæŋgəz (a1 ng g @ z)
angelic (j) ˈænʤˈɛlɪk (a1 n jh e1 l i k)
angelus (n) ˈænʤɪləs (a1 n jh i l @ s)
angered (v) ˈæŋgəd (a1 ng g @ d)
angelica (n) ˈænʤˈɛlɪkə (a1 n jh e1 l i k @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger, #21,171 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] anger, #100,660 [Add to Longdo]
[kài, ㄎㄞˋ, / ] anger, #148,409 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] anger [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
angeblich(adj, adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Angebot(n) |das, pl. Angebote| อุปทาน, See also: A. Nachfrage
angenommen(adv, phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
angenommenสมมุติว่า (ใช้บ่งสมมุติฐาน) เช่น Angenommen, wir verpassen den Zug. Was machen wir dann? สมมุติว่าพวกเราตกรถไฟ เราควรทำอะไรต่อ
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
langeSee also: lang
langenSee also: lang
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}(adj) เหมาะสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angelsachse {m}Anglo-Saxon [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Angeber {m}; Angeberin {f}swank [Add to Longdo]
Angeber {m}; Angeberin {f} | Angeber {pl}; Angeberinnen {pl}braggart | braggarts [Add to Longdo]
Angeber {m}; Aufschneider {m}rodomont [Add to Longdo]
Angeber {m} | Angeber {pl}showoff | showoffs [Add to Longdo]
Angeber {m}tinhorn [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Angeberei {f}; Angabe {f}swank [Add to Longdo]
Angeblichkeit {f}colorability [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angebot {n}; Bieten {n}; Gebot {n}bid [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: pâtisserie
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
おおみず;オオミズ[oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮名[かめい, kamei] angenommener_Name, falscher_Name [Add to Longdo]
供給[きょうきゅう, kyoukyuu] Angebot, Versorgung, Lieferung [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] Angebot, schriftliches_Angebot [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
妥当[だとう, datou] angemessen, geeignet, richtig [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] angeheiratete_Verwandte [Add to Longdo]
従業員[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
快い[こころよい, kokoroyoi] angenehm, erfreulich [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top