ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anett

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anett-, *anett*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
โค้กแคน[khōk khaēn] (n, exp) EN: can of Coke  FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
กระป๋อง[krapǿng] (n) EN: tin ; tincan ; can ; canister  FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
เป็ดปีกเขียว[pet pīk khīo] (n, exp) EN: Common Teal  FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANETTE AH0 N EH1 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパネット[a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
イーサネット[i-sanetto] (n) {comp} Ethernet [Add to Longdo]
イーサネットアドレス[i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address [Add to Longdo]
インターネット(P);インタネット[inta-netto (P); intanetto] (n,adj-no) {comp} the Internet; (P) [Add to Longdo]
イントラネット[intoranetto] (n) {comp} Intranet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
エキストラネット[ekisutoranetto] (n) {comp} extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
オープンコンピュータネットワーク[o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN [Add to Longdo]
カスタネット[kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
公衆データネットワーク[こうしゅうデータネットワーク, koushuu de-tanettowa-ku] public data network [Add to Longdo]
アーパネット[あーぱねっと, a-panetto] ARPANET [Add to Longdo]
ジャネット[じゃねっと, janetto] Janet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top