ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatole

AE1 N AH0 T OW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatole-, *anatole*
CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOLE AE1 N AH0 T OW2 L

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anatole Ludwig Smith or Ludwig von Smith, I hope.Ich hoffe, Anatole Ludwig Smith oder Ludwig von Smith. Anatomy of a Murder (1959)
"l, Bertrand... alias the Chinaman..."Ich, Bertrand Anatole... Z (1969)
- Can I help you? - Huh?Anatole Blaylock. Woman of Steele (1984)
Again.Hier ist Anatole Blaylock von Interpol. Woman of Steele (1984)
Surely not in your case, Anatole.Aber nicht für Sie, Anatole. Weekend (1984)
Listen, Anatole, there's been a kind of a slip-up with our arrangements.Anatole, es gab eine Verzögerung in unserer Abmachung. Weekend (1984)
Look, Anatole, if they're still there within a few hours I'll make delivery in another way.Anatole, wenn die in ein paar Stunden noch da sind, liefere ich auf anderem Wege. Weekend (1984)
I think you're overreacting just a little, Anatole.Sie reagieren über, Anatole. Weekend (1984)
Goodbye, Anatole.Auf Wiederhören, Anatole. Weekend (1984)
- Anatole Doneck.- Anatole Doneck. Bad Timing (1987)
So I told Anatole that he should not let Paulette ever do that again.Ich habe Anatole gesagt, er soll Paulette das nie wieder tun lassen. White Hunter Black Heart (1990)
Follow me.Anatole, komm. Lautrec (1998)
The words of Anatole can save your friend.Anatoles Worte können deine Freundin retten. To Shanshu in L.A. (2000)
Thou shalt find the sacred words of Anatole and thou shalt be restored.Du wirst die heiligen Worte des Anatole finden... und wirst geheilt werden. To Shanshu in L.A. (2000)
One month ago, Anatole Konstantinov fell ill after completing a tour on the international space station.GEHEIME AKTEN Vor einem Monat erkrankte Anatole Konstantinov, und zwar nach einem Aufenthalt auf der ISS. Lockdown (2004)
Anatole?Anatole? Séraphine (2008)
Aren't they, Anatole?Oder, Anatole? Séraphine (2008)
My son, Anatole, is like me. He loves the sea.Mein Sohn Anatole liebt wie ich das Meer. 22 Bullets (2010)
Tomorrow morning, find out where. You're looking for an Anatole Mattei or Anatole Kolarov.Morgen früh gehst du direkt zum Schulamt und fragst nach einem Anatole Mattéi oder Anatole Kolarov. 22 Bullets (2010)
No, Anatole!- Anatole! 22 Bullets (2010)
And Anatole?- Und Anatole? 22 Bullets (2010)
Where's Anatole?Wo ist Anatole? 22 Bullets (2010)
C'est Cafe Anatole!C'est le Café Anatole! Murder in Montparnasse (2012)
Anatole, c'est moi! Veronique!- Oh, Anatole, c'est moi! Murder in Montparnasse (2012)
The opening of Cafe Anatole of Paris.Die Eröffnung von Café Anatole à Paris. Murder in Montparnasse (2012)
- Anatole?- Anatole? What's in a Name? (2012)
Secondary school!Aber ja doch, Bernique von der Anatole-France-Schule. Nicholas on Holiday (2014)
There were a list of people, Anatole Litvak, Willy Wyler,Es kursierten mehrere Namen: Anatole Litvak, Willy Wyler, The Mission Begins (2017)
He was now working closely with director Anatole Litvak on the fifth and greatest of the Why We Fight films:Er arbeitete nun eng mit Regisseur Anatole Litvak zusammen, am fünften und größten Film der Reihe Warum wir kämpfen: Combat Zones (2017)
And Anatole says he has great faith in my voice, and he's going to help me.Anatole glaubt an meine Stimme. Er will mir helfen. Phantom of the Opera (1943)
Anatole, well, he's been helping me.Anatole... Er hat mir geholfen. Phantom of the Opera (1943)
I'm Anatole Garron of the Opera.- Anatole Garron, von der Oper. Phantom of the Opera (1943)
If you don't mind, I'd rather Anatole stay.Wenn es geht, hätte ich Anatole lieber dabei. Phantom of the Opera (1943)
How nice of you, Anatole.- Wie nett von Ihnen, Anatole. Phantom of the Opera (1943)
Anatole Garron did it to make room for that baggage.Das war Anatole Garron, um dem kleinen Luder zu helfen. Phantom of the Opera (1943)
You first, Anatole, because your name begins with anSie zuerst, Anatole, Ihr Name beginnt mit A. Phantom of the Opera (1943)
And Anatole Garron is the baritone.- Und Anatole ist der Bariton. Phantom of the Opera (1943)
Well, I'm terribly sorry, Anatole, but I can't tonight.Es tut mir schrecklich Leid, Anatole, aber ich kann heute nicht. Phantom of the Opera (1943)
Anatole has just asked me to supper too.- Anatole hat mich ebenfalls eingeladen. Phantom of the Opera (1943)
- Anatole!Anatole! Casque d'Or (1952)
She's poor Anatole's grandma.Anatoles Großmutter. Casque d'Or (1952)
Anatole was a nice fellow.Er war ein braver Kerl, Anatole. Casque d'Or (1952)
Poor Anatole.- Armer Anatole, nicht wahr? Casque d'Or (1952)
For poor Anatole's grandmother.Für die Großmutter des armen Anatole. Casque d'Or (1952)
- For Anatole's grandma.- Anatoles Großmutter. Casque d'Or (1952)
I am Anatole Dukas, the Prefect of the City.Ich bin Anatole Dukas, der hiesige Präfekt. Legend of the Lost (1957)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top