ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alick

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alick-, *alick*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alick มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alick*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Master Sergeant Stuart Malick.จ่าเจ้านายสจ๊วต มาลิก The Arrival (2008)
Our guests will be sitting longer than a Terrence Malick movie.แขกของเราคงเป็นแถวยาว กว่าหนังที่เทอร์เรนซ์ มาลิค สร้างซะอีก Yes, Then Zero (2011)
I'm Sally Malick and I need to get out of this body.ฉันคือแซลลี่ เมลลิค และฉันต้องการออกจากร่างนี้ Addicted to Love (2012)
So, Malick wanted me slaughtered, which means I'm on the right track.มาลิคอยากเชือดฉัน แปลว่าฉันมาถูกทางแล้ว Many Heads, One Tale (2015)
I'm Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
- Gideon Malick. I know the name.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
If Malick went to these lengths, your agents are in serious danger.ถ้ามาลิคทำขนาดนี้ จนท.ของคุณก็มีอันตรายมากนะ Many Heads, One Tale (2015)
No, I get weekly reports fr... from Malick.ไม่, ฉันได้รับรายงานประจำสัปดาห์จาก... Closure (2015)
So, your team find anything new about Malick?แล้วทีมของคุณเจออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาลิคมั๊ย Closure (2015)
Thank you. - Wait, you think Malick's mobilizing?เดี๋ยว คุณคิดว่ามาลิคกำลังระดมกำลังเหรอ Closure (2015)
And as far as Malick's concerned, I'm just clocking in another day at work.ฉันแค่ตอกบัตรที่ทำงานอีกวัน Closure (2015)
I mean, look... it's my people that Malick's been using as lab rats, and I'm the idiot who's been working under Hydraมาเป็นหนูทดลองนะคะ แล้วฉันก็โง่ที่ทำงานให้ไฮดร้ามาตลอด Closure (2015)
- Just another day. But I scheduled a meeting with Malick, and that way...แต่ฉันนัดเจอมาลิคไว้ แบบนั้น... Closure (2015)
You murdered Rosalind to keep her from digging into Malick?คุณฆ่าโรซาลินด์เพื่อไม่ให้เธอ ไปสืบเรื่องมาลิคเหรอ ไม่เอาน่า โคลสัน Closure (2015)
You really think Rosalind was gonna stop Malick from opening another portal?จากการเปิดประตูอื่น เขาเคยเปิดมาแล้ว Closure (2015)
Ward mentioned that Malick's trying to open a portal.วอร์ดเคยพูดว่ามาลิคพยายามเปิดประตูมิติ Closure (2015)
It was Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิคนั่นแหละ Closure (2015)
Let's go. Mr. Malick is waiting.ไปกันได้แล้ว คุณมาลิครออยู่ Closure (2015)
Ward and Malick are already 10 steps ahead.วอร์ดกับมาลิคนำเราไปสิบก้าวแล้ว Closure (2015)
'Cause Malick's trying to open another portal.เพราะมาลิคจะเปิดประตูมิติอีก Closure (2015)
That's a live sat feed from the castle where Ward and Malick are holding Fitz-Simmons.นั่นคือภาพดาวเทียมจากปราสาท ที่วอร์ดกับมาลิคจับฟิตซ์และซิมมอนส์ไว้ Closure (2015)
'Cause Malick's trying to open another portal.เพราะ มาลิคพยายามจะเปิดประตูมิติอีกอัน Maveth (2015)
This is a snark hunt, and the only reason Malick sent you is because you're expendable.เหตุผลเดียวที่มาลิคส่งนายมาคือนายเก่งใช้ได้ Maveth (2015)
Malick was right. This is all meant to be.มาลิคพูดถูก ทั้งหมดถูกลิขิตมา Maveth (2015)
Malick sent Ward to bring back some ancient Hydra god?มาลิคส่งวอร์ดให้ไปพา เทพโบราณของไฮดร้ากลับมาเหรอ Maveth (2015)
And Galicki?Was ist mit Galicki? Kwiecien (1961)
Galicki!Galicki! Kwiecien (1961)
Second lieutenant Galicki!Leutnant Galicki! Kwiecien (1961)
Lieutenant Galicki!Leutnant Galicki! Kwiecien (1961)
Galicki!Galicki! Kwiecien (1961)
Galicki is in hospital, seriously wounded.Galicki, stark verletzt, im Krankenhaus. Kwiecien (1961)
- What about Galicki?- Und Galicki? Kwiecien (1961)
Galicki was conscious until the end.Galicki war bis zum Ende wach. Kwiecien (1961)
- You know that Galicki is dead.- Wissen Sie, dass Galicki tot ist? Kwiecien (1961)
- When Galicki came back,- Als Galicki zurückkamm, Kwiecien (1961)
He said that Galicki found him behind the others.Er sagte, dass Galicki ihn im Vorfeld fand. Kwiecien (1961)
Before the attack Galicki said "Anklewicz is a good soldier".Galicki hat über Anklewicz vor dem Angriff gesagt: "Ein guter Soldat". Kwiecien (1961)
But I expect you to treat him... like the whole world is watching, because I'm watching.Dr. Malick, bitte zur Notfallstation. Child's Play (1987)
Little puppy dog?FlealickBabe: Pig in the City (1998)
Let go!Lass los, FlealickBabe: Pig in the City (1998)
Although the others got a taste for country life,Obwohl allen anderen das Landleben gefiel, war es Flealick zu langweilig, Babe: Pig in the City (1998)
Master Sergeant Stuart Malick.Master Sergeant Stuart MalickThe Arrival (2008)
This proud fermenter of negativity is Casey Malick.Dieser stolze Entwickler an Negativität ist Casey MalickPilot (2011)
Our guests will be sitting longer than a Terrence Malick movie.Unsere Gäste brauchen mehr Sitzfleisch als bei einem Terrence Malick-Film. Yes, Then Zero (2011)
And this is why today a clothing voucher goes toUnd deshalb erhält Balicki, Florian Andriejewicz Siberian Exile (2013)
Because it's true Mr Dolina.Weil es wahr ist, Herr Dolina. Balicki, Florian Andriejewicz. Siberian Exile (2013)
During operational actions I obtained which proves agent activities ofWährend der Einsatzaktionen hat der Umsiedler Balicki ausgesagt und voll und ganz die geheimdienstliche Tätigkeit des Kommandanten Sawin bestätigt. Siberian Exile (2013)
Technically, my influences are Malick, P.T. Anderson Burton, but yeah, I make movies like Spielberg.Rein technisch sind meine Einflüsse: Malick, P. T. Anderson, Burton... Aber ja, ich mache Filme wie Spielberg. Leading Lady (2014)
My instincts have gotten us all this far. You need to trust me, Malick.Meine Instinkte haben mich so weit gebracht Sie müssen mir vertrauen, MalickTurn (2014)
- Tell 'em to back off, Malick. - I take orders, just like you.- Sagen Sie, sie sollen sich zurückziehen, MalickTurn (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALICK    M AE1 L IH0 K
SALICK    S AE1 L IH0 K
BALICKI    B AH0 L IH1 K IY0
FRALICK    F R AE1 L IH0 K
MALICKI    M AH0 L IH1 K IY0
WALICKI    W AH0 L IH1 K IY0
SKALICKY    S K AH0 L IH1 K IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top