ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alford

AE1 L F ER0 D   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alford-, *alford*, alfor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alford มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alford*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Balford? Where the hell are you? !แบลโฟด คุณอยู่ที่ไหน First Blood (1982)
Mrs. Balford?หมออยู่ไหน? City of Angels (1998)
I saw the chart on Balford.ฉันได้ดูแผนผังของบัลฟอร์ดแล้ว City of Angels (1998)
I came to take Mr. Balford and I saw you.คุณเป็นใครกันแน่? ผมมาเพื่อรับ คูณ บัลฟอร์ด... .... City of Angels (1998)
- "To take Mr. Balford"? - I was there." มารับ คุณ บัลด์ฟอร์ด เหรอ? City of Angels (1998)
If you go to Halfords, you buy a whole load of really cheap bicycle locks.ถ้านายไปร้านฮาลฟอร์ดส นายจะซื้อ กุญแจล็อกจักรยานถูกๆได้เยอะแยะ Episode #18.2 (2012)
A big treat, children, this week, we are going to have lunch in Halfords!สัปดาห์นี้นะเด็กๆ เราจะไปทานมื้อเที่ยงในฮาลฟอร์ด Episode #18.3 (2012)
We are from Scotland Yard, Mr. Higgins and Sir John Walford.Inspektor Higgins, Sir John WalfordThe Mysterious Magician (1964)
I did read they were at the Palace Theater over at Halford. - Oh, yes.Ich habe gelesen, dass sie jetzt in Halford sind. Murder Most Foul (1964)
This is Admiral Melford.Das ist Admiral MalfordHappy 100th Anniversary (1965)
Balford?BalfordFirst Blood (1982)
You must all disperse and return to your homes! Your presence here is helping no one. Why don't you use your brains and listen?Doch die Ergebnisse des Übungstestes lagen 35 º/o unter der Minimalforderung. Lean on Me (1989)
(# "Light Comes out of Black" by Halford)(♪ "Light Comes out of Black" von HalfordBuffy the Vampire Slayer (1992)
The Halfords have invited us again this year.Die Halfords haben uns dieses Jahr wieder eingeladen. The Ice Storm (1997)
Hey, should I dress for the Halfords now, or...Soll ich mich jetzt für die Halfords umziehen? The Ice Storm (1997)
Mrs. Balford?Mrs. BalfordCity of Angels (1998)
I saw the chart on Balford.Ich habe Balfords Krankenblatt gesehen. City of Angels (1998)
I came to take Mr. Balford and I saw you.Ich kam um Mr. Balford zu holen und sah dich. City of Angels (1998)
-"To take Mr. Balford"?- Um Mr. Balford zu holen? City of Angels (1998)
- Mitch Alford, please.- Mitch Alford, bitte. Spy Game (2001)
They're called Joy Division, a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford.Hier sind Joy Division aus Manchester, na ja, der Gitarrist kommt aus Salford, ein wichtiger Unterschied. Control (2007)
I've been staying at a mate's, big luxury flat in Salford Quays.Ich bin bei 'nem Kumpel inner großen Luxuswohnung in Salford Quays geblieben. Episode #5.6 (2008)
Salford.SalfordEpisode #1.4 (2008)
Mr. Halford, Dr. Cox tells me that you're in need of a new kidney, and I understand your wife wants to be the donor.Mr. Halford, Dr. Cox sagte, Sie bräuchten eine neue Niere. und dass Ihre Frau die Spenderin sein möchte. My Happy Place (2009)
And in the coincidence of the day, she is a match for you, sir, and you, Mrs. Halford, are a match for him.Der Zufall des Tages ist, dass sie kompatibel mit Ihnen ist, mein Herr, und Sie, Mrs. Halford, sind kompatibel mit ihm. My Happy Place (2009)
Why wouldn't the Halfords say "yes"?Wieso sind die Halfords nicht einverstanden? Weil sie sich nicht beeilen müssen. My Happy Place (2009)
Because they're in no rush. Plus, the Halfords don't know the Brinkleys, so they don't trust them.Und zusätzlich, die Halfords kennen die Brinkleys gar nicht, also vertrauen sie ihnen nicht. My Happy Place (2009)
The Halfords are stubborn people.Die Halfords sind sture Leute. Ich habe eine Idee. My Happy Place (2009)
If the Halfords don't trust the Brinkleys to come through for them, we can just do the surgery simultaneously and take trust out as an issue.Wenn die Halfords den Brinkleys nicht trauen, könnten wir die Eingriffe einfach gleichzeitig machen und alle Vertrauensprobleme sind weg. Dieser Typ ist ein Trottel. My Happy Place (2009)
I can't be sure. You know, the Brinkleys never gave the Halfords a reason to be skeptical.Die Brinkleys haben den Halfords nie einen Grund gegeben, skeptisch zu sein. My Happy Place (2009)
And finally we found her...In einem Gefängnis in CalfordJack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
Tell her to go upstairs to Alford's office.Sag ihr, sie soll zu Alford gehen. As I Lay Dying (2013)
And Halford is a god.Und Halford ist ein Gott. Metalhead (2013)
Screws are the same in Walford, no sense of humor.Die Wärter in Walford waren genauso. Kein Sinn für Humor. The Things We Do (2013)
Dr. Thackery, there is a Mrs. Alford here to see you.Dr. Thackery, hier ist eine Mrs. Alford, die Sie sprechen möchte. The Busy Flea (2014)
Alford..."Alford", ich... The Busy Flea (2014)
Well, Mrs. Alford, let me take a look at you and see what remedies I can offer.Also, Mrs. Alford, dann will ich mal sehen, welche Hilfe ich dir anbieten kann. The Busy Flea (2014)
I was speaking with Mrs. Alford.Ich habe mit Mrs. Alford gesprochen. Where's the Dignity (2014)
Thank you for coming to see Mrs. Alford.Danke, dass Sie bei Mrs. Alford waren. Where's the Dignity (2014)
- These men are from Walford Prison.- Diese Männer kommen aus WalfordWhatever It Takes (2014)
The Governor at Walford agreed that the enterprise had its merits.- Ja, der Direktor von Walford mag das Projekt. Whatever It Takes (2014)
Walford's in lockdown over some ODs last night.Walford ist dicht. Es gab gestern einige Überdosierungen. Twist the Knife (2014)
Up to the Governor.Entscheidet WalfordTwist the Knife (2014)
Oh, Mr Fletcher. I spoke to the governor at Woodford the other day.Mr Fletcher, ich sprach mit dem Direktor von WalfordThe Pink Dragon (2014)
The contraband was found in Boomer's cell. It was planted there once the shit hit the fan.Dieser Walford-Wärter Steve, er schmuggelt das Zeug rein, legt es im Schuppen ab, damit es einer von euch nehmen kann. Metamorphosis (2014)
I have reason to suspect Mr Fletcher of smuggling in the contraband from Walford.Ich habe Grund zu der Annahme, dass Mr Fletcher die Schmuggelware aus Walford einschleust. Metamorphosis (2014)
It's either an officer or a prisoner from Walford.Es ist einer der Wärter oder ein Gefangener aus WalfordThe Fixer (2014)
Officer Miles, were you aware of any incorrect relations between Anderson and a Walford prisoner?gab es in letzter Zeit unangemessenen Kontakt zwischen Anderson und einem Gefangenen aus WalfordThe Fixer (2014)
It's not Smith, it's Anderson, and it wasn't an officer, it was a prisoner from Walford.Es ist nicht Smith, es ist Anderson. Und es war kein Beamter, sondern ein Gefangener von WalfordThe Fixer (2014)
Fuckin' bitch!"Versetzung nach Walford?" Dumme Schlampe! Into the Night (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALFORD    AE1 L F ER0 D
GALFORD    G AE1 L F ER0 D
HALFORD    HH AE1 F ER0 D
TALFORD    T AE1 L F ER0 D
WALFORD    W AO1 L F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Salford    (n) sˈɒlfəd (s o1 l f @ d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top