ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alec

AE1 L IH0 K   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alec-, *alec*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูรณ์
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women

English-Thai: Nontri Dictionary
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're too busy bein' a smart aleck to be thinkin'.คุณมัวแต่ทำตัว เป็นคนฉลาดเลยไม่ได้คิด Mulholland Dr. (2001)
Now, I want you to think and stop bein' a smart aleck.ตอนนี้ ผมอยากให้คุณคิด และเลิกทำตัวเป็นคนฉลาดซะที Mulholland Dr. (2001)
This is my father Alec. - Hello.-นี่คุณคริส นี่คือคุณพ่อผมเองครับ Match Point (2005)
Alec?อเล็ก Match Point (2005)
Alec? Come here.อเล็ก มานี่สิ Match Point (2005)
Don't be a smart aleck. Thing about that Hani, he's bright.อย่าเพิ่งหลงคารมฮานี่ เขาฉลาดเป็นกรด Body of Lies (2008)
That is good. I will send the jet to pick up Alec and Oleg.ฉันจะส่งเครื่องบินเจ็ทไปรับอเล็คกับโอเล็ก 2012 (2009)
Meet Alec Abrams, our preteen pre-convict.พบกับ อเล็กซ์ อับราม เด็กน้อย ผู้สงสัย เขาอยู่ในงาน Warrior (2010)
And according to Zatanna's research... the curse should have turned Alec into a full-grown hero.And according to Zatanna's research. The curse should have turned Alec into a full-grown hero. Warrior (2010)
I know that you stole a cursed comic book and that's how you got your powers, and I know you're a lot younger than you look, Alec.มีอะไรเหรอ? ฉันรู้ความลับของคุณ รู้ว่าคุณขโมยการ์ตูนต้องคำสาป Warrior (2010)
But this isn't real, Alec.ไม่มีใครทำร้ายผมได้ อีกต่อไป! Warrior (2010)
Now, you just calm down. My name is not Alec.นั่นเป็นสิ่งที่เด็กควรจะเป็น ตอนนี้คุณต้องใจเย็นๆ ก่อนนะ Warrior (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng dūay hētphon) EN: dialectic   FR: dialectique [f]
ภาษาอีสาน[n. exp.] (phāsā Isān) EN: Isan dialect ; Northeast dialect   FR: dialecte Isan [m] ; dialecte du Nord-Est [m] ; langue Isan [f]
ภาษาลาว[n. exp.] (phāsā Lāo) EN: Lao language ; Northeast dialect   FR: laotien [m] ; dialecte du Nord-Est [m]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาไทยถิ่น[n. exp.] (phāsā Thai thin) EN: Thai dialect   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai thin klāng) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect   
ภาษาไทยถิ่นเหนือ[n. exp.] (phāsā Thai thin neūa) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect   
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai thin tāi) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALEC    AE1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alec    (n) ˈælɪk (a1 l i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] dialect [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top