ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alcoa

AE1 L K OW0 AH0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alcoa-, *alcoa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alcoa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alcoa*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
San Luis Coatzalcoalcos.ซานหลุยส์โคทช่า Don Juan DeMarco (1994)
And the Toltecs' Quetzalcoatl, the Chinese dragon, and all the rest.Und der Quetzalcoatl der Tolteken, der chinesische Drache und der Rest. How Sharper Than a Serpent's Tooth (1974)
Will retreat against Quetzalcoatl!Durch dich wird Huitzilopochtli, der Gott des Blutes und des Todes, dem Gott Quetzalcoatl weichen. Dem Symbol der Ordnung und des Lichtes. Antonieta (1982)
Alcoa won't pay for the ads.Alcoa wird die Werbespots nicht bezahlen. Good Night, and Good Luck. (2005)
I have to go back to Mr. Paley... and Alcoa who sponsors your show... and also happens to have some military contracts... and tell them that they're going to be in a tough bind... because of a beef you had with Joe McCarthy.Ich muss zurück zu Mr. Paley. Und zu Alcoa, deinem Sponsor. Er hat auch Verträge mit der Armee. Good Night, and Good Luck. (2005)
Aluminum for the farm is one more example of how Alcoa, since 1888... has continued to pioneer new uses for this vital metal.Aluminium auf Farmen zeigt wieder einmal, wie Alcoa seit 1888 neue Anwendungen für dieses wichtige Metall einführt. Good Night, and Good Luck. (2005)
Aluminum Company of America.Alcoa. "Aluminum Company of America". Good Night, and Good Luck. (2005)
- With Alcoa See It Now still loses money. FRED:Selbst mit Alcoa legen wir bei See It Now drauf. Good Night, and Good Luck. (2005)
Mr. Paley... the fee is $50,000, last week's episode we did for less than $50,000...Alcoa gab uns $50.000. Letzte Woche lagen wir unter $50.000. Good Night, and Good Luck. (2005)
The first number is Gio, my vocal coach.Die erste Nummer ist die von Gio, meinem Vocalcoach. Taken (2008)
They started by allowing... multinational corporations like Alcova... to build giant aluminum smelting plants... and exploit Iceland's natural geothermal... and hydroelectric energy sources.Sie begannen damit, multinationalen Konzernen wie Alcoa... den Bau von riesigen Aluminium- fabriken zu genehmigen und... Islands geothermische... und hydroelektrische Energiequellen auszubeuten. Inside Job (2010)
An Alcoa FA-4 diesel locomotive leading a train of meticulously restored 1915 Pullman first-class coaches.Eine Alcoa FA-4 Diesel-Lokomotive, die einen Zug akribisch restaurierter 1915er Pullman Erster-Klasse-Waggons zieht. The Locomotive Manipulation (2014)
It's actually pronounced Quetzalcóatl.Er heißt... Korrekt ausgesprochen: Quetzalcoatl. The Boss (2016)
Michelle Darnell, the baker and Quetzalcóatl.Michelle Darnell, die Bäckerin und Quetzalcoatl. The Boss (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALCOA    AE1 L K OW0 AH0
ALCOA'S    AE0 L K OW1 AH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top