ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggi

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggi-, *aggi*
Possible hiragana form: あっぎ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
baggingn. วัตถุที่ใช้ทำถุง,การบรรจุลงถุง
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น, พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
haggish(แฮก'กิช) adj. เหมือนแม่มด,มีหน้าตาอัปลักษณ์
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
unflagging(อันแฟลก'กิง) adj. ไม่หย่อนยาน,ไม่ท้อใจ,ไม่อ่อนกำลัง
waggish(แวก'กิช) adj. ตลก,ขบขัน,ขี้ล้อ,หยอกล้อ -, See also: waggishly adv. waggishness n., Syn. droll, humorous, funny

English-Thai: Nontri Dictionary
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
waggish(adj) ชอบสนุก,ร่าเริง,ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดึง[kān deung] (n) EN: dragging off ; traction
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
ก้นย้อย[konyøi] (n) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks
กรูด[krūt] (n) EN: sound of grazing/dragging
นกเร็คเจียน่าเบิร์ดออฟพาราไดซ์[nok rekjīanā boēt øf phārādais] (n, exp) EN: Raggiana Bird of Paradise
อวดอ้าง[ūat-āng] (adv) EN: boastfully ; bragging
หย่อน[yǿn] (v) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGIE AE1 G IY0
AGGIES AE1 G IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aggie (n) ˈægiː (a1 g ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾姬[ài jī, ㄞˋ ㄐㄧ, ] Aggie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がみがみ[gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ずるずる[zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
オンラインデバッギング[onraindebaggingu] (n) {comp} online debugging [Add to Longdo]
ジャギー[jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]
タグ付け[タグつけ, tagu tsuke] (n) {comp} tagging [Add to Longdo]
デバッギング[debaggingu] (n) debugging [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[debaggingumonita] (n) {comp} debugging monitor [Add to Longdo]
ドラッギング[doraggingu] (n) dragging [Add to Longdo]
ドラッグ[doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャギー[じゃぎー, jagi-] jaggies [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
ドラッギング[どらっぎんぐ, doraggingu] dragging [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top