ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advent

AE1 D V EH2 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advent-, *advent*
English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advent(n) การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ), See also: การปรากฎตัว ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ, Syn. arrival, coming
Adventist(n) สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก
adventure(n) การเก็งกำไร
adventure(n) การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure(n) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
adventure(vt) เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
adventitious(adj) ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ
Advent Sunday(n) วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance, Ant. departure, end
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental, Ant. inherent, intrinsic, basic
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious budตาพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious ideaพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventitious rootรากพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventiveพลัดถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiaแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adventitious Soundเสียงหายใจที่ผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงแทรกซ้อน [การแพทย์]
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist(n) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventAn absorbing tale of adventure.
adventAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
adventBill has no sense of adventure.
adventCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
adventChildren are fond of adventure.
adventCookie likes a story of adventure.
adventDangers give relish to an adventure.
adventFortune favors adventurous people.
adventFor you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.
adventGulliver traveled in quest of adventure.
adventHe felt the lure of adventure.
adventHe has an innate love of adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย
ผาดโผน(adv) adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
การผจญภัย(n) adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบผจญภัย[chøp phajonphai] (adj) EN: adventurous  FR: aventureux
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [f]
การเสี่ยงอันตราย[kān sīeng antarāi] (n, exp) EN: adventure
การเสี่ยงภัย[kān sīengphai] (n) EN: adventure
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
เคราะห์ร้าย[khrǿrāi] (n) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance  FR: malheur [m] ; malchance [f]
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [m]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVENT AE1 D V EH2 N T
ADVENTURE AH0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURE AE0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTIST AE1 D V EH2 N T IH0 S T
ADVENTISTS AE1 D V EH2 N T IH0 S
ADVENTISTS AE1 D V EH2 N T IH0 S T S
ADVENTURER AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURER AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURES AE0 D V EH1 N CH ER0 Z
ADVENTUROUS AE0 D V EH1 N CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advent (n) ˈædvənt (a1 d v @ n t)
advents (n) ˈædvənts (a1 d v @ n t s)
Adventist (n) ˈædvəntɪst (a1 d v @ n t i s t)
adventure (v) ˈədvˈɛntʃər (@1 d v e1 n ch @ r)
Adventists (n) ˈædvəntɪsts (a1 d v @ n t i s t s)
adventured (v) ˈədvˈɛntʃəd (@1 d v e1 n ch @ d)
adventurer (n) ˈədvˈɛntʃərər (@1 d v e1 n ch @ r @ r)
adventures (v) ˈədvˈɛntʃəz (@1 d v e1 n ch @ z)
adventurers (n) ˈədvˈɛntʃərəz (@1 d v e1 n ch @ r @ z)
adventuress (n) ˈədvˈɛntʃərɪs (@1 d v e1 n ch @ r i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s) [Add to Longdo]
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì· Fen1 li4 xian3 ji4, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fēn lì xiǎn jì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suǒ yà lì xiǎn jì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas) [Add to Longdo]
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Advent {m}advent [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Adventswochenende {n}weekend in Advent [Add to Longdo]
Adventszeit {f}advent season [Add to Longdo]
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
好機到来[こうきとうらい, koukitourai] (n) advent of a golden opportunity [Add to Longdo]
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent [Add to Longdo]
再降臨[さいこうりん, saikourin] (n) Second Advent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advent
   n 1: arrival that has been awaited (especially of something
      momentous); "the advent of the computer" [syn: {advent},
      {coming}]
   2: the season including the four Sundays preceding Christmas
   3: (Christian theology) the reappearance of Jesus as judge for
     the Last Judgment [syn: {Second Coming}, {Second Coming of
     Christ}, {Second Advent}, {Advent}, {Parousia}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top