ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adrien

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adrien-, *adrien*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need some help. Adrien got shot.มาช่วยกันหน่อย เอเดรียนถูกยิง The Divide (2011)
Adrienne removes her red-เอเดรียนค่อยๆถอด 10 Things I Hate About You (1999)
Adrienne. I love you.เอเดรียน ผมรักคุณ Nights in Rodanthe (2008)
Now, Adrienne, you know that. All you've gotta do is look at the children.ตอนนี้,เอเดรียน,คุณก็รู้ดี สิ่งที่คุณควรทำมองไปที่ลูกๆสิ Nights in Rodanthe (2008)
I'm sorry, I'm Adrienne Willis.ขอโทษค่ะ,ฉัน เอเดรียน วิลลิส Nights in Rodanthe (2008)
- Adrienne.- เอเดรียน Nights in Rodanthe (2008)
- Adrienne Taylor.- เอเดรียน เทย์เลอร์ Nights in Rodanthe (2008)
I was Adrienne Taylor, and...ชื่อเดิม เอเดรียน เทย์เลอร์,และ... Nights in Rodanthe (2008)
Adrienne.เอเดรียน Nights in Rodanthe (2008)
- Adrienne.- เอเดรียน Nights in Rodanthe (2008)
- Adrienne Willis.- เอเดรียน วิลลิส Nights in Rodanthe (2008)
ADRIENNE: Whoo!- วูว์! Nights in Rodanthe (2008)
It's all about choices, Adrienne. You make choices.ทั้งหมดมันเป็นการเลือก เอเดรียน คุณเป็นคนเลือก Nights in Rodanthe (2008)
Adrienne!เอเดรียน! Nights in Rodanthe (2008)
Adrienne?เอเดรียน? Nights in Rodanthe (2008)
Adrienne?เอเดรียน? Nights in Rodanthe (2008)
- Dear Adrienne, saying goodbye to you was the hardest thing I've ever had to do and I know I'll never do it again.เอเดรียน ที่รัก การกล่าวคำอำลาคุณ... เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมา ..และผมรู้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก Nights in Rodanthe (2008)
- Dear Adrienne, when I write to you, I feel your breath.เอเดรียน,ขณะที่ผมเขียนถึงคุณ ผมรับรู้ถึงลมหายใจคุณ Nights in Rodanthe (2008)
Hi. Adrienne Willis?หวัดดี.เอเดรียน วิลลิส? Nights in Rodanthe (2008)
Dear Adrienne, in a few days we'll be together again.เอเดรียน ที่รัก อีกสองสามวัน เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง Nights in Rodanthe (2008)
[♪ Adrienne Bailon:... Confessions of a Shopaholic (2009)
[♪ Adrienne Bailon: Big Spender]เอเดรียน เบลอน นักจ่ายตัวยง Confessions of a Shopaholic (2009)
[♪ Adrienne Bailon:เอเตรียน เบล่อน : Confessions of a Shopaholic (2009)
Adrien, come on. Bobby, let's go. We're out of here.เอเดรียน เร็วเข้า บ็อบบี้ ไปเถอะ เราจะออกไปจากที่นี่ The Divide (2011)
Go back to sleep, Adrien.นอนๆไปซะเอเดรียน The Divide (2011)
- Hey, Adrien.-นี่เอเดรียน The Divide (2011)
- Adrien.- เอเดรียน The Divide (2011)
Adrien, help me!เอเดรียน ช่วยที The Divide (2011)
- Sam, give the gun to Adrien.- แซม ส่งปืนให้เอเดรียน The Divide (2011)
- Give the gun to Adrien.- ส่งปืนให้เอเดรียน The Divide (2011)
- Sam, give the gun to Adrien.- แซม ส่งปืนให้เอเดรียน The Divide (2011)
- Give the gun to Adrien.- ส่งปืนให้เอเดรียนสิ The Divide (2011)
- Give the gun to Adrien.- ส่งปืนให้เอเดรียน The Divide (2011)
- Give it to Adrien!- ส่งปืนไปให้เอเดรียน The Divide (2011)
Adrienne Rich.เอเดรียน ริช The Stranger (2011)
Hi, Sophia. This is Adrienne.ไฮ,โซเฟียนี่เอเดรียน The Longest Ride (2015)
This is a new painting by an artist that Adrienne Francis represents.นี่เป็นภาพใหม่ โดยศิลปิน ที่เอเดรียน ฟรานซิส นำมาเสนอ The Longest Ride (2015)
Oh, that's my boss, Adrienne Francis.โอ นั่นหัวหน้าฉัน เอเดรียน ฟรานซิส The Longest Ride (2015)
This is Adrienne Francis.นี่เอเดรียน ฟรานซิสค่ะ The Longest Ride (2015)
Adrienne, this is my boyfriend, Luke.เอเดรียน, นี่เพื่อนชายฉันค่ะ, ลูค The Longest Ride (2015)
You impressed Adrienne, you'll impress her team.ถ้าเอเดรียน ประทับใจได้ ทีมก็ประทับใจได้ The Longest Ride (2015)
Adrien Bardoux, From Digne, in the lower Alps.Adrien Bardoux, aus Digne, Basses-Alpes. The Eye of the Monocle (1962)
Τhere is a very good restaurant in Paris near the Gare St Lazare.Da gibt's in Paris ein sehr gutes Restaurant, "Chez Adrien", dem Hummerkönig, bei der Gare St. Lazare. Muriel, or the Time of Return (1963)
- You-hoo!- Hallo! - Adrien! That Man from Rio (1964)
It's me, Adrien.Ich bin's, Adrien. That Man from Rio (1964)
Nothing.Adrien? That Man from Rio (1964)
Adrien! Help me!Adrien, hilf mir! That Man from Rio (1964)
Adrien, save me!Komm schnell! Adrien, rette mich! That Man from Rio (1964)
Adrien, did you hear?Adrien, hast du gehört? That Man from Rio (1964)
My fiancé Adrien saved me.Mein Verlobter Adrien hat mich gerettet. That Man from Rio (1964)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADRIENNE AA0 D R IY0 EH1 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adriane {f}adrienne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top