ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adm

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adm-, *adm*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท)(vi) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administrationการบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adman(n) นักโฆษณา
admit(vt) จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ
admit(vi) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit(vt) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
admit(vi) ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit(vt) สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit(vi) สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit(vt) อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admix(vi) คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix(vt) คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adm.abbr. Admiral, Admiralty
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โฆษณา
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve

English-Thai: Nontri Dictionary
admeasure(vt) จัด,วัด
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การปกครอง, การบริหาร (ก. ปกครอง)๒. การจัดการ (ทรัพย์สิน) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of drugการบริหารยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of the propertyการจัดการทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, centralราชการบริหารส่วนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administation, Intravenousการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ [การแพทย์]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrationการบริหาร, การบริหารงาน, งานบริหาร [การแพทย์]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration and Managementการบริหารงานและการจัดดำเนินงาน [การแพทย์]
administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countriesการบริหารราชการในต่างประเทศ [การทูต]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
administration[administration] administration
Administrative Organization of the State(uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admAdmission charges aggregated $2500.
admAdmission Free.
admAdmission is free for preschool children.
admAdmission to students only.
admAdmission to the club is eagerly sought.
admAdmission to the museum is thirty dollars.
admAdmission to the show is $5.
admAdmission to the show is by ticket only.
admAdmission was free.
admAdmission will be allotted in order of application.
admAdmittance to staff members only.
admAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
รับผิด(v) admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
เปิดรับ(v) admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai Definition: เริ่มดำเนินงาน
แพ้ใจ(v) admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai Definition: ใจไม่สู้
พล.อ.อ.(n) Admiral, See also: Adm., Syn. พลเรือเอก
บัตรผ่านประตู(n) admission ticket, See also: theatre ticket
ยอมรับผิด(v) confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ด้านการบริหาร(adj) administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
การบริหาร(n) administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง(n) administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [f]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMAN AE1 D M AH0 N
ADMEN AE1 D M AH0 N
ADMIN AE1 D M IH0 N
ADMIT AH0 D M IH1 T
ADMIRA AE0 D M AY1 R AH0
ADMINS AE1 D M IH0 N Z
ADMITS AH0 D M IH1 T S
ADMIRE AE0 D M AY1 R
ADMIRED AH0 D M AY1 ER0 D
ADMIRES AE0 D M AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adm (n) ˈædmɪrəl (a1 d m i r @ l)
admit (v) ˈədmˈɪt (@1 d m i1 t)
admix (v) ˈædmˈɪks (a1 d m i1 k s)
admass (n) ˈædmæs (a1 d m a s)
admire (v) ˈədmˈaɪər (@1 d m ai1 @ r)
admits (v) ˈədmˈɪts (@1 d m i1 t s)
admiral (n) ˈædmərəl (a1 d m @ r @ l)
admired (v) ˈədmˈaɪəd (@1 d m ai1 @ d)
admirer (n) ˈədmˈaɪrər (@1 d m ai1 r @ r)
admires (v) ˈədmˈaɪəz (@1 d m ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire, #6,249 [Add to Longdo]
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, / ] administrative region, #7,001 [Add to Longdo]
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...), #7,922 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] admire, #8,876 [Add to Longdo]
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, / ] admire; applause; praise; to eulogize, #9,811 [Add to Longdo]
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization), #12,247 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth), #16,194 [Add to Longdo]
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, ] administration, #25,465 [Add to Longdo]
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] administrative district, #30,484 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl {m}administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm {n}administrative program [Add to Longdo]
Administrator {m}administrator [Add to Longdo]
Admiral {m}admiral [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Admittanz {f}admittance [Add to Longdo]
administrativ {adj}administrative [Add to Longdo]
administrierter Preisadministered price [Add to Longdo]
Admiral {m} [zool.]red admiral [Add to Longdo]
Adm. : Admiral, AdmiralitätAdm. : Admiral, Admiralty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
いみじくも[imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
まあね[maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
れどめ;りどめ[redome ; ridome] (n) (sl) {comp} readme [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
アドミタンス[adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top