ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adel

AH0 D EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adel-, *adel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
monadelphous(มอนนะเดล'ฟัส) adj. (เกสรตัวผู้) ซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อม[pǿm] (n) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification  FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[pømprākān] (n) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification  FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEL AH0 D EH1 L
ADELE AH0 D EH1 L
ADELL AH0 D EH1 L
ADELA AH0 D EH1 L AH0
ADELLE AH0 D EH1 L
ADELL'S AH0 D EH1 L Z
ADELAAR AE1 D AH0 L AA2 R
ADELE'S AH0 D EH1 L Z
ADELINE AE1 D AH0 L AY2 N
ADELMAN AE1 D AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adelaide (n) ˈædəlɛɪd (a1 d @ l ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿德莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia, #50,078 [Add to Longdo]
阿得莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia, #287,211 [Add to Longdo]
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, ] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德, #369,254 [Add to Longdo]
爱德玲[Ài dé líng, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Adeline (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adel {m}nobility [Add to Longdo]
Adel {m}nobleness [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
adeln; veredeln | adelnd; veredelnd | adelt; veredelt | adelte; veredelteto ennoble | ennobling | ennobles | ennobled [Add to Longdo]
Adeliepinguin {m} [ornith.]Adelie Penguin [Add to Longdo]
Adelaidesittich {m} [ornith.]Adelaide Rosella [Add to Longdo]
Adelakolibri {m} [ornith.]Wedgetailed Hillstar [Add to Longdo]
Adelaide (Stadt in Australien)Adelaide (city in Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデリーペンギン[aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
グアドループ島[グアドループとう, guadoru-pu tou] (n) Guadeloupe (island) [Add to Longdo]
ハルジオン;ハルジョオン;はるじおん;はるじょおん[harujion ; harujoon ; harujion ; harujoon] (n) common fleabane; Philadelphia fleabane (Erigeron philadelphicus) [Add to Longdo]
フィラデルフィア[firaderufia] (n) Philadelphia; (P) [Add to Longdo]
マドレーヌ[madore-nu] (n) madeleine (cake) (fre [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters [Add to Longdo]
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃく, shaku] ADEL, ADELSRANG, ADELSTITEL [Add to Longdo]
爵位[しゃくい, shakui] Adelstitel, Adelsrang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top