ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adar

AH0 D AA1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adar-, *adar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
radar(เร'ดาร์) n. เรดาร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรดาร์[rēdā] (n) EN: radar  FR: radar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAR AH0 D AA1 R
ADARAND AE1 D AH0 R AE2 N D

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
アジアダラー[ajiadara-] (n) Asia dollar [Add to Longdo]
アダルト[adaruto] (n) adult; (P) [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アダルトグッズ[adarutoguzzu] (n) sex toy (wasei [Add to Longdo]
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Adar
   n 1: the sixth month of the civil year; the twelfth month of the
      ecclesiastic year in the Jewish calendar (in February and
      March)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top