ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adan

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adan-, *adan*
Possible hiragana form: あだん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
muhammadan(มูแฮม'มิเดิน) adj.,n. มุสลิม,อิสลาม., Syn. Muhammedan
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะกระดาน[Kǿ Kradān] (n, prop) EN: Koh Kradan ; Kradan Island  FR: Koh Kradan
กระทิง[krathing] (n) EN: bison ; seladan ; gaur ; bull ; wild ox  FR: bison [m]
มะดัน[madan] (n) EN: garcinia ; madan
วัวกระทิง[wūa krathing] (n, exp) EN: bison ; seladang ; gaur

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAN EY1 D AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adana (Stadt in Türkei)Adana (city in Turkey) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture [Add to Longdo]
コアダンプ[koadanpu] (n) {comp} core-dump [Add to Longdo]
スクエアダンス[sukueadansu] (n) square dance [Add to Longdo]
チアダンス[chiadansu] (n) cheerleading (wasei [Add to Longdo]
デカダン[dekadan] (adj-na) decadent (fre [Add to Longdo]
デカダンス[dekadansu] (n) decadence (fre [Add to Longdo]
フラダンス[furadansu] (n) hula dance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] interception [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top