ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adams

AE1 D AH0 M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adams-, *adams*, adam
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're over on Adams Street.พวกเขาอยู่แถว ๆ ถนนอดัมส์แน่ะ Jumanji (1995)
If I told you Ansel Adams had taken it, would that make a difference?ถ้าบอกว่าแอนเซล อดัมส์ถ่าย เธอจะว่าไง Mona Lisa Smile (2003)
have you spoken to sheriff adams about this, chloe ?เธอบอกนายอำเภออดัมหรือยัง, โคลอี้ ? Hidden (2005)
listen, what I want you to do is I want you to get ahold of sheriff adams and send her over there.ผมอยากให้คุณแจ้งนายอำเภออดัมให้เธอไปที่นั่น. Hidden (2005)
Ben, Mr. Adams here has given his time up for you.เบ็น คุณอดัมส์นี่ ได้ยกเวลาให้คุณ Cashback (2006)
Where does this prick Adams get off taking such cheap shots at Lundy?นายอดัมส์อะไรนั่นมาจากไหน พูดจาข่มลันดี้อย่างนั้น Left Turn Ahead (2007)
Will Adams be pissed off when he sees you used FBI files for this?วิล อดัมส์ต้องโกรธแน่ถ้าเห็นคุณใช้ เอฟบีไอไฟล์มาใช้เรื่องนี้ Left Turn Ahead (2007)
Deputy director Adams is closing the case.รก.ผอ.อดัมส์กำลังสั่งปิดคดี The British Invasion (2007)
Adams and Fifth.ดังนั้น เขาอาจจะไปอยู่ตามดาดฟ้าของตึกใกล้เคียง Wrecking Crew (2008)
Repeat. Adams and Fifth.ลองมาดูว่าดาดฟ้าตรงไหนที่อยู่ในระยะสายตาบ้าง ภายในรัศมีควบคุม Wrecking Crew (2008)
The woman, Lucille Adams of East Empire City,ผู้หญิง ชือ ลูซี่ อดัม \ แห่ง เมืองเอ็มไพร์ซิตี้ ตะวันออก Superhero Movie (2008)
All I know right now is that he's somewhere in the Adams Morgan district.เท่าที่ฉันรู้ตอนนี้ เขาอยูที่ไหนซักแห่ง ในเขต อดัม มอร์แกน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamsMr Adams was foolish to agree to the proposal.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMS AE1 D AH0 M Z
ADAMS' AE1 D AH0 M Z
ADAMS'S AE1 D AH0 M Z IH0 Z
ADAMSKI AH0 D AE1 M S K IY2
ADAMSON AE1 D AH0 M S AH0 N
ADAMSTOWN AE1 D AH0 M S T AW2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, / ] Adams, #45,144 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Adams
   n 1: American Revolutionary leader and patriot; an organizer of
      the Boston Tea Party and signer of the Declaration of
      Independence (1722-1803) [syn: {Adams}, {Sam Adams},
      {Samuel Adams}]
   2: 6th President of the United States; son of John Adams
     (1767-1848) [syn: {Adams}, {John Quincy Adams}, {President
     Adams}, {President John Quincy Adams}]
   3: 2nd President of the United States (1735-1826) [syn: {Adams},
     {John Adams}, {President Adams}, {President John Adams}]
   4: a mountain peak in southwestern Washington in the Cascade
     Range (12,307 feet high) [syn: {Adams}, {Mount Adams}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top