ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accra

AA1 K R AA2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accra-, *accra*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักกรา[Akkrā] (n, prop) EN: Accra

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRA AA1 K R AA2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Accra (n) ˈəkrˈaː (@1 k r aa1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿克拉[Ā kè lā, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄚ, ] Accra, capital of Ghana, #80,796 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Accra (Hauptstadt von Ghana)Accra (capital of Ghana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Accra
      n 1: the capital and largest city of Ghana with a deep-water
           port [syn: {Accra}, {capital of Ghana}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top