ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abra

AA1 B R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abra-, *abra*
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif(adj) abrasive

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrade(vt) ขัด, See also: ขัดถู, Syn. scrub, buff, burnish
abrasion(n) การถลอก, See also: การสึก
abrasion(n) รอยขีดข่วน, See also: รอยถลอก
abrasive(adj) ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งกัดเซาะ
abrasive(adj) ที่ทำให้โกรธ, See also: ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห, Syn. irritating, grating
abrasive(n) สารขัด, See also: ผงขัด, Syn. polisher, grinder
abracadabra(n) คาถา, Syn. incantation, hocus-pocus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial having no gills
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrachiaสภาพไร้แขนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrachiocephaliaสภาพไร้แขนไร้ศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrachiusคนไร้แขนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrasion๑. การถลอก๒. แผลถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrasionการสึกเหตุขัดถู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrasion๑. การครูดถู๒. รอยครูดถู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion platformหาดคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion resistanceความต้านทานการขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrasion, soft tissueการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasionการสึกกร่อน, Example: การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Abrasionการสึกหรอของพื้นผิววัสดุเนื่องมาจากการเสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasionแผลถลอก, การขัดสี, บาดแผลถลอก, รอยแผลถลอก, การถลอก [การแพทย์]
Abrasion resistanceความสามารถของพื้นผิววัสดุในการต้านทานต่อการสึกหรอเนื่องจากการสัมผัส เสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasion resistance indexอัตราส่วนระหว่างปริมาตรสูญเสียของยางมาตรฐานต่อปริมาตรสูญเสียของยาง ตัวอย่างภายใต้สภาวะการทดสอบเดียวกัน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ [เทคโนโลยียาง]
Abrasion testerเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการสึกหรอของพื้นผิววัสดุโดยการสัมผัส เสียดสีกันภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหลายแบบ เช่น DIN, Akron, Taber เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Abrasiveขัดถู [การแพทย์]
Abrasive Agentsสารขัดสี [การแพทย์]
Abrasive Testการตรวจสอบคุณภาพในการขัดสี [การแพทย์]
Abrasive Testersเครื่องขัดสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasion(n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abraAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
abraAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
ชุมเห็ดเทศ[chumhet thēt] (n, exp) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra
ดินส้ม[dinsom] (n) EN: abrasive for metals
การขัดถู[kān khatthū] (n) EN: abrasion [f]  FR: abrasion [f]
การสึกกร่อน[kān seukkrǿn] (n) EN: erosion ; corrosion ; abrasion
การสึกหรอแบบขูดขีด[kān seukrø baēp khūtkhīt] (n, exp) EN: abrasion
การถลอก[kān thaløk] (n) EN: abrasion  FR: abrasion [f]
กัดกร่อน[katkrǿn] (adj) EN: abrasive  FR: abrasif
ไข่เน่า[khainao] (n) EN: Vitex glabrata R. Br.

CMU English Pronouncing Dictionary
ABRA AA1 B R AH0
ABRAM AH0 B R AE1 M
ABRAXA AH0 B R AE1 K S AH0
ABRAMO AA0 B R AA1 M OW0
ABRAMS EY1 B R AH0 M Z
ABRAXAS AH0 B R AE1 K S AH0 Z
ABRAHAM EY1 B R AH0 HH AE2 M
ABRAM'S EY1 B R AH0 M Z
ABRAHAMS EY1 B R AH0 HH AE2 M Z
ABRAMS'S EY1 B R AH0 M Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abrams (n) ˈɛɪbrəmz (ei1 b r @ m z)
abrade (v) ˈəbrˈɛɪd (@1 b r ei1 d)
Abraham (n) ˈɛɪbrəhæm (ei1 b r @ h a m)
abraded (v) ˈəbrˈɛɪdɪd (@1 b r ei1 d i d)
abrades (v) ˈəbrˈɛɪdz (@1 b r ei1 d z)
Abramson (n) ˈɛɪbrəmsən (ei1 b r @ m s @ n)
abrading (v) ˈəbrˈɛɪdɪŋ (@1 b r ei1 d i ng)
abrasion (n) ˈəbrˈɛɪʒn (@1 b r ei1 zh n)
abrasive (n) ˈəbrˈɛɪsɪv (@1 b r ei1 s i v)
abrasions (n) ˈəbrˈɛɪʒnz (@1 b r ei1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, ] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865, #22,924 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] abrasion; gold-20 taels in weight, #48,490 [Add to Longdo]
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, / ] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛, #94,344 [Add to Longdo]
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, / ] Abraham (name) [Add to Longdo]
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, / ] abrasive; husky (voice) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraten {n}dissuasion [Add to Longdo]
Abrakadabra {n}abracadabra [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Abraum {m}overlay shelf [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
abrackern | abrackernd | abgerackertto fag | fagging | fagged [Add to Longdo]
abrasierento shave off [Add to Longdo]
abraspeln; abschnitzeln | abgeraspelt; abgeschnitzeltto chip | chipped [Add to Longdo]
abraten; widerraten (von) | abratend; widerratend | abgeraten; widerraten | er/sie rät ab | ich/er/sie riet ab | er/sie hat/hatte abgeratento dissuade (from) | dissuading | dissuaded | he/she dissuades | I/he/she dissuaded | he/she has/had dissuaded [Add to Longdo]
abratend {adv}dissuasively [Add to Longdo]
abrauen; abrauhen [alt]to buff; to rasp [Add to Longdo]
Abrasion {f}; Ausschabung {f} [med.]abrasion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
アセロラ[aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
アブラカダブラ[aburakadabura] (int) abracadabra [Add to Longdo]
アランダム[arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
カーボランダム[ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
ヨーロピアンシーバス[yo-ropianshi-basu] (n) European seabass (Dicentrarchus labrax) [Add to Longdo]
家蝙蝠[いえこうもり;イエコウモリ, iekoumori ; iekoumori] (n) (uk) (See 油蝙蝠) Japanese house bat (Pipistrellus abramus) [Add to Longdo]
海食台[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top