ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abey

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abey-, *abey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance(n) การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะงัน (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abeyThe question is left in abeyance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[ngīep] (adj) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance  FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet

CMU English Pronouncing Dictionary
ABEYTA AA0 B EY1 T AH0
ABEYANCE AH0 B EY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abeyance (n) ˈəbˈɛɪəns (@1 b ei1 @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
牛鍋屋[ぎゅうなべや, gyuunabeya] (n) (See 牛鍋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women [Add to Longdo]
食べ汚す[たべよごす, tabeyogosu] (v5s,vt) to eat messily [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance [Add to Longdo]
鍋焼き;鍋焼[なべやき, nabeyaki] (n) scalloped (noodles); boiled noodles served in a pot with broth [Add to Longdo]
鍋焼き饂飩;鍋焼きうどん[なべやきうどん, nabeyakiudon] (n) (See 鍋焼き) udon served in a pot with broth [Add to Longdo]
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top