ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atp

EY1 T IY1 P IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atp-, *atp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
hatpinn. ปิ่นยาว สำหรับยึดหมวกผู้หญิงให้ติดกันแน่นกับผม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ATPเอทีพี, ดู adenosine triphosphate [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's not enough ATP at the time of death, the muscles can lock up and immediately go into rigorถ้ามีสารเอทีพีไม่พอ\ ในช่วงที่ตาย กล้ามเนื้อก็จะปิดตาย และแข็งตัวในทันที Art Imitates Life (2008)
The ATP concentrations are unusually low.ความเข้มข้นของ ATP ต่ำอย่างผิดปกติ White Tulip (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนนพัฒน์พงศ์[Thanon Phatphong] (n, prop) EN: Patpong ; Phatphong
ถั่วเขียวผิวดำ[thūa khīo phiu dam] (n, exp) EN: black matpe bean ; black gram ; black mung bean

CMU English Pronouncing Dictionary
ATP EY1 T IY1 P IY1

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
アデノシン三リン酸;アデノシン三燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシン三リン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン三燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
スウェットパンツ;スエットパンツ[suuettopantsu ; suettopantsu] (n) sweatpants [Add to Longdo]
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane [Add to Longdo]
鼠入らず[ねずみいらず, nezumiirazu] (n) ratproof cupboard [Add to Longdo]
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ATP
   n 1: a nucleotide derived from adenosine that occurs in muscle
      tissue; the major source of energy for cellular reactions
      [syn: {adenosine triphosphate}, {ATP}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top