ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ak

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ak-, *ak*
English-Thai: Longdo Dictionary
aka(phrase) also known as, เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
Dhaka(n, uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ, See also: Dacca
take a napงีบ, ม่อยหลับ
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
take in(vi) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, See also: bulletproof vest, Syn. flak vest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aks(sl) ถาม
akin(adj) เกี่ยวดองกัน, Syn. kindred, cognate
akin(adj) เหมือนกัน, Syn. similar, alike
akimbo(adj) ที่เท้าสะเอว
akimbo(adv) เท้าสะเอว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ak.abbr. Alaska
akaabbr. above knee amputation
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
akela(อิคี' ละ) n. ผู้นำ
akene(เอคีน) n. = achene
akimbo(อะคิม' โบ) adj. adv. เท้าสะเอว
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
bake(vt) ปิ้ง,ผิง,อบ,ย่าง
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
akathisiaอาการนั่งไม่ติดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AKF diagramแผนภาพเอเคเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
akhyanaอาขยาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesis; akinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akersตะขอโอบฟัน [การแพทย์]
Akha (Asian people)ชาวอาข่า [TU Subject Heading]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Akinetic Mutismนอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย [การแพทย์]
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
akuma[あくま] ปีศาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
akA buffalo is akin to an ox.
akA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
akA group of foreign students visited Akira's high school.
akAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
akAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
akAkiko has an aunt whose name is Hana.
akAkiko has some friends in France.
akAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
akAkira can play tennis well.
akAkira is a good tennis player.
akAkira is good at playing tennis.
akAkira is using that same dictionary that his father used as a student.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีก้อ(n) Akha, Syn. ก้อ, Example: ในเขตตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่ามูเซอ อีก้อ และลีซอ, Thai Definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต-พม่า มีอยู่ทางภาคเหนือของไทย คล้ายพวกมูเซอ
เท้าสะเอว(v) akimbo, See also: with arms akimbo, use the hand to support the waist, put one's hand to one's hand to one's
ท้าวเอว(adv) akimbo, See also: (with) arms akimbo, Syn. เท้าสะเอว, Thai Definition: เอามือค้ำยันไว้ที่เอว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
แอด = แอ๊ด[aēt] (n) EN: creaking sound ; creak
แอ๊ด คาราบาว[Aēt Khārābāo] (n, prop) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)  FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [m]
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions

CMU English Pronouncing Dictionary
AKA AA1 K AH0
AKI AA1 K IY0
AKE EY1 K
AKA EY1 K EY1 EY1
AKC AE1 K
AKER AE1 K ER0
AKAI AH0 K AY1
AKAO AH0 K EY1 OW0
AKAO AH0 K AA1 W
AKEN EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
akin (j) ˈəkˈɪn (@1 k i1 n)
Akron (n) ˈækrɒn (a1 k r o n)
akimbo (a) ˈəkˈɪmbou (@1 k i1 m b ou)
Akihito (n) ˈækiːhˈiːtou (a1 k ii h ii1 t ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉夫桑贾尼[Lā fū sāng jiǎ ní, ㄌㄚ ㄈㄨ ㄙㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄧˊ, / ] Akbar Hashemi Rafsanjani, #54,804 [Add to Longdo]
明仁[Míng rén, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] Akihito, Emperor of Japan (reigned from 1989 under the reign name Heisei 平成), #108,993 [Add to Longdo]
阿克陶县[Ā kè táo xiàn, ㄚ ㄎㄜˋ ㄊㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Aketedu county in Xinjiang (on the border with Kyrghizstan), #171,141 [Add to Longdo]
阿克苏河[Ā kè sū hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄙㄨ ㄏㄜˊ, / ] Aksu river in Xinjiang, #183,938 [Add to Longdo]
秋田県[Qiū tián xiàn, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] Akita prefecture in north of Honshū island, Japan [Add to Longdo]
秋田县[Qiū tián xiàn, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Akita Prefecture (in Japan) [Add to Longdo]
秋叶原[Qiū yè yuán, ㄑㄧㄡ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] Akihabara, region of downtown Tokyo famous for electronics stores [Add to Longdo]
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Akasagarbha Bodhisattva [Add to Longdo]
阿初佛[Ā chū fó, ㄚ ㄔㄨ ㄈㄛˊ, ] Akshobhya Buddha [Add to Longdo]
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, ] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤い[あかい, akai] (adj) สีแดง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก
明るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
[あき, aki] (n) ฤดูใบไม้ร่วง
秋晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง
空き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
諦める[あきらめる, akirameru] TH: ล้มเลิก  EN: to give up
諦める[あきらめる, akirameru] TH: เลิกรา  EN: to abandon
明ける[あける, akeru] TH: สว่าง  EN: to dawn
明ける[あける, akeru] TH: ฟ้าสาง  EN: to become daylight
アクセス[あくせす, akusesu] TH: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย)  EN: access
飽きる[あきる, akiru] TH: เบื่อหน่าย  EN: to get tired of
証し[あかし, akashi] TH: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง  EN: proof
証し[あかし, akashi] TH: หลักฐาน  EN: evidence
明らか[あきらか, akiraka] TH: ชัดเจน
明かす[あかす, akasu] TH: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา  EN: spend

German-Thai: Longdo Dictionary
Akku(n) |der, pl. Akkus| แบตเตอรีแบบที่เก็บไฟฟ้าและถูกชาร์จไฟใหม่ได้ เช่น Nikon hat für die betroffenen Akkus nun eine Rückruf-Aktion gestartet., See also: die Batterie, Syn. der Akkumulator
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kakao(n) |der, pl.-| โกโก้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aktie(n) หุ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aka {m}aka [Add to Longdo]
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Akademie {f}; Alma mater {f}academe [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}academic | academics [Add to Longdo]
Akazie {f} [bot.] (Laubbaum)acacia [Add to Longdo]
Akelei {f} [bot.]columbine; aquilegia [Add to Longdo]
Akklimatisierung {f}acclimatization; acclimation [Add to Longdo]
Akkord {m} | Akkorde {pl} | den richtigen Ton treffenchord | chords | to strike the right chord [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}job-work [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}; Akkord {m}; Stückakkord {m} | nach Stück bezahlt werdenpiecework | to do piecework [Add to Longdo]
Akkordarbeiter; Stückarbeiter {m}pieceworker [Add to Longdo]
Akkordeon {n}; Ziehharmonika {f} [mus.]accordion; piano accordion [Add to Longdo]
Akkordzeit {f}allowed time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学士[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
急性[きゅうせい, kyuusei] akut [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] boese_Tat, Vergehen [Add to Longdo]
悪化[あっか, akka] Verschlechterung [Add to Longdo]
悪夢[あくむ, akumu] schlechter_Traum, Alptraum [Add to Longdo]
悪循環[あくじゅんかん, akujunkan] Teufelskreis [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] boesartig, gefaehrlich [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] Schurke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AK
   n 1: a state in northwestern North America; the 49th state
      admitted to the union; "Alaska is the largest state in the
      United States" [syn: {Alaska}, {Last Frontier}, {AK}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hoar
 
 1. kır, ak, ağarmış
 2. eski
 3. ihtiyar, yaşlı
 4. saygıdeğer
 5. eskilik
 6. yaşlılık
 7. kırağı. hoarfrost kırağı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hoary
 
 1. kır, ak, ağarmış, kır düşmüş
 2. eski
 3. saygıdeğer. hoariness ak düşmüş olma
 4. eskilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 white
 
 1. beyaz, ak
 2. renksiz, sararmış, soluk, solgun
 3. lepiska, san
 4. gümüşten yapılmış boş, yazısız, saf, lekesiz: beyazlar giymiş
 5. öfkeden bembeyaz kesilmiş
 6. akkor
 7. beyazlatmak, ağartmak
 8. badana sürmek. white out (matb.) beyaz aralıklar bırakmak. white ant beyaz karınca, divik. white as a sheet bembeyaz. white bear kutup ayısı, (zool.) Thalarctus maritimus white birch huş ağacı, (bot.) Betula pendula. white book kitap halinde yayımlanmış resmi hükümet raporu, beyaz kitap white clover beyaz yonca, (bot.) Trifolium repens white dwarf (astr.) beyaz cuce yıldız white elephant beyaz Hindistan fili
 9. fuzull eşya white feather korkaklık belirtisi white flag beyaz bayrak, teslim bayrağı white gas kurşunsuz saf benzin white gold beyaz altın white goods beyaz çamaşırlar white heat akkor
 10. heyecanın en şiddetli anı the White House Beyaz Saray white lead üstübeç white lie zararsız yalan white light güneş ışığl gibi beyaz ışık white magic iyilik düşüncesiyle yapılan büyü white man beyaz adam white man burden güya beyaz ırka duşen dünyayl uygarlaşnrma gorevi white meat beyaz et white metal bir çeşit katışık beyaz maden, yatak madeni, beyaz metal white noise belirli frekansları kapsayan gurültulu ses white oak saplı meşe white paper hü kümetin tutumunu belirten resml broşür white pepper tohumlarının dış zarı çıka rılmış tane biber white potato patates white race beyaz ırk white rat (labo ratuvarda kullanılan) beyaz fare White Russia Beyaz Rusya white sale tenzi Iâtlı çamaşır satışı white sauce ahça un ile süt ve yağdan yapılan beyaz sos white slave traffic beyaz kadm ticareti white slavery zorla yapılan orospuluk white supremacy beyaz ırkm ustünlüğü öğretisi white tie beyaz papyon kravat
 11. frak veya resml elbise white water (A.B.D.), (Kan.) akarsuda ivi nti yeri bleed white kanım sömürmek
 12. bütün parasını almak white ness beyazlık
 13. saflık, temizlik whit ish akça, akçıl, beyazca
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top