ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adc

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adc-, *adc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi, vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madcap(n) คนบ้า,คนขาดสติ,คนไม่ยั้งคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ADC (air data computer)เอดีซี (คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ADC (analog-to-digital converter)เอดีซี (ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะล็อกเป็นดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADC (analog-to-digital converter)เอดีซี (ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะล็อกเป็นดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([f]
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณา[khōtsanā = khōsanā] (v) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity  FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระจาย[krajāi] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed  FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[leūleūang] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round
ป่าว[pāo] (v) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce  FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[pāoprakāt] (v) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim  FR: annoncer ; proclamer
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter

CMU English Pronouncing Dictionary
ADCOX AH0 D K AA1 K S
ADCOCK AH0 D K AA1 K

German-Thai: Longdo Dictionary
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
インターネット放送[インターネットほうそう, inta-netto housou] (n) Webcast; Internet broadcast [Add to Longdo]
オナガドチザメ[onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs) [Add to Longdo]
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top