ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abm-, *abm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen

English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า

German-Thai: Longdo Dictionary
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก, See also: trennen, Syn. lösen
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: festlegen, Syn. vereinbaren
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmachung {f}arrangement [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abmagerung {f}; Abzehrung {f}; Auszehrung {f} | Abmagerungen {pl}; Abzehrungen {pl}emaciation | emaciations [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abmahnung {f}dissuasion; caution [Add to Longdo]
Abmarsch {m}decampment [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff [Add to Longdo]
Abmeldung {f}; Kündigung {f}cancellation [Add to Longdo]
Abmessung {f}; Abmaß {n}; Größe {f} | Abmessungen {pl}; Abmaße {pl}; Größe {f}dimension | dimensions [Add to Longdo]
abmachento untack [Add to Longdo]
abmachento settle [Add to Longdo]
abmähen | abmähendto scythe | scything [Add to Longdo]
abmagern | abmagernd | abgemagertto lose weight | losing weight | lost weight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]
弾道弾迎撃ミサイル[だんどうだんげいげきミサイル, dandoudangeigeki misairu] (n) anti-ballistic missile; ABM [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] (n) {comp} ABM; Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ABM
   n 1: a defensive missile designed to shoot down incoming
      intercontinental ballistic missiles; "the Strategic Arms
      Limitation Talks placed limits on the deployment of ABMs"
      [syn: {antiballistic missile}, {ABM}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top