ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

While ( W AY1 L) the ( DH AH0) civil war ( S IH1 V AH0 L W AO1 R) went on ( W EH1 N T AA1 N), the ( DH AH0) country ( K AH1 N T R IY0) was in ( W AA1 Z AH0 N) a ( AH0) state ( S T EY1 T) of ( AH1 V) anarchy ( AE1 N ER0 K IY0).

 


  

 
While
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
civil war
 • สงครามกลางเมือง[Lex2]
 • n. สงครามกลางเมือง [Hope]
went on
  [go on]
 • ทำต่อไป: ดำเนินการต่อไป [Lex2]
 • เดินนำหน้า[Lex2]
 • เข้ากันไม่ได้: ไปกันไม่ได้ [Lex2]
 • ประพฤติ: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต [Lex2]
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เดินต่อ: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป [Lex2]
 • พูดต่อไป[Lex2]
 • ผ่านไป[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า)[Lex2]
 • ก้าวหน้า: รุดหน้า [Lex2]
 • พยายามจนสำเร็จ[Lex2]
 • มีชีวิตต่อไป: อยู่ได้ [Lex2]
 • (เวลา) สาย: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น [Lex2]
 • ทำตัวแปลกๆ[Lex2]
 • เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)[Lex2]
 • เข้ากันได้: เป็นมิตรกัน [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก[Lex2]
 • เดินทางไปเพื่อ: ไปเพื่อ [Lex2]
 • ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร)[Lex2]
 • วางไว้บน (ตามปกติ)[Lex2]
 • เริ่มทำ (กิจกรรม)[Lex2]
 • เริ่มทานยา: เริ่มได้รับยา [Lex2]
 • ตัดสินจาก[Lex2]
 • เสีย (เงินหรือเวลา) ไปกับ[Lex2]
 • เป็นส่วนหนึ่งของ: มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม [Lex2]
 • ชอบ[Lex2]
 • ผิดหวังในความรัก[Lex2]
 • เสีย: ไม่ทำตาม [Lex2]
 • จ่ายโดยรัฐบาลเมื่อไม่สามารถทำงาน: ได้รับการช่วยเหลือ [Lex2]
 • ได้รับการสนับสนุนจาก (คำโบราณ)[Lex2]
 • ขายตัว (เพื่อหารายได้)[Lex2]
 • หยุดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล[Lex2]
country
 • เกี่ยวกับชีวิตชนบท: บ้านนอก, ลูกทุ่ง [Lex2]
 • ประชาชนในประเทศ[Lex2]
 • ประเทศ[Lex2]
 • พื้นที่ทำการเกษตร[Lex2]
 • ภูมิลำเนา: ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • (คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท [Nontri]
 • (n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน [Nontri]
 • /K AH1 N T R IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌntriː/ [OALD]
was in
  [be in]
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
state
 • สภาพ: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม [Lex2]
 • บอกกล่าว: แถลง, กล่าว [Lex2]
 • (สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ [Nontri]
 • (vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด [Nontri]
 • /S T EY1 T/ [CMU]
 • (v) /st'ɛɪt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
anarchy
 • สถานการณ์ที่สับสน: ความสับสน [Lex2]
 • อนาธิปไตย: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล [Lex2]
 • (แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj. [Hope]
 • (n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล [Nontri]
 • /AE1 N ER0 K IY0/ [CMU]
 • (n) /'ænəkiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top