ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

When ( W EH1 N) they ( DH EY1) pass through ( P AE1 S TH R UW1) strong ( S T R AO1 NG) wind ( W AY1 N D), the ( DH AH0) planes ( P L EY1 N Z) rock ( R AA1 K) like ( L AY1 K) this ( DH IH1 S), but ( B AH1 T) don't ( D OW1 N T) worry ( W ER1 IY0).

 


  

 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • /HH W IH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
pass through
 • เดินทางผ่าน[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนผ่าน[Lex2]
 • เรียนครบหลักสูตร (เช่น มหาวิทยาลัย)[Lex2]
 • ประสบกับ: ทุกข์ทรมานกับ, ยุ่งยากับ [Lex2]
strong
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋ/ [OALD]
wind
 • ลม: กระแสลม [Lex2]
 • ลมหายใจ[Lex2]
 • เครื่องดนตรีประเภทเป่า[Lex2]
 • การคุยโว: การคุยโม้โอ้อวด [Lex2]
 • ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ[Lex2]
 • ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)[Lex2]
 • ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ)[Lex2]
 • คดเคี้ยว: ลดเลี้ยว [Lex2]
 • พัน: ขด, โค้ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีลม[Lex2]
 • |der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
 • (วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว [Hope]
 • (n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน [Nontri]
 • (n) ลม,ลมหายใจ,กลิ่นไอ,ข่าวคราว,กระแสลม [Nontri]
 • (vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก [Nontri]
 • (vt) หมุน,ม้วน,พัน,คดเคี้ยว,วกเวียน,ขด,เป่าลม [Nontri]
 • /W AY1 N D/ [CMU]
 • /W IH1 N D/ [CMU]
 • (v) /w'ɪnd/ [OALD]
 • (v) /w'aɪnd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
planes
 • /P L EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪnz/ [OALD]
  [plane]
 • เครื่องบิน: เรือบิน [Lex2]
 • บินร่อน: ร่อน [Lex2]
 • (เรือ) แล่นแฉลบ: แล่นไปเหนือผิวน้ำ [Lex2]
 • พื้นราบ: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ [Lex2]
 • ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
 • เกี่ยวกับแนวราบ[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน: แพนหางเครื่องบิน [Lex2]
 • ระดับ: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น [Lex2]
 • กบไสไม้[Lex2]
 • ไม้ปาดปูน[Lex2]
 • เครื่องไสโลหะ[Lex2]
 • ไสกบ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ปรับพื้นให้เรียบ [Lex2]
 • (เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ [Hope]
 • (adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ [Nontri]
 • (n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ [Nontri]
 • (vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ [Nontri]
 • /P L EY1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪn/ [OALD]
rock
 • หิน: ก้อนหิน, โขดหิน [Lex2]
 • ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี[Lex2]
 • เพชร: เพชรพลอย [Lex2]
 • โยก: โล้, แกว่ง, เขย่า [Lex2]
 • ทำให้ตกใจ: ทำให้สั่นสะเทือน [Lex2]
 • การโยก: การแกว่ง, การเขย่า [Lex2]
 • ดนตรีร็อค[Lex2]
 • |der, pl. Röcke| กระโปรง [LongdoDE]
 • (รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน) [Hope]
 • (n) เพชรพลอย,หิน [Nontri]
 • (vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก [Nontri]
 • /R AA1 K/ [CMU]
 • (v) /r'ɒk/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
don't
 • ไม่ (คำย่อของ do not)[Lex2]
 • (โดนทฺ) do not ###SW. don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม [Hope]
 • /D OW1 N T/ [CMU]
 • /D OW1 N/ [CMU]
 • (v) /dɒunt/ [OALD]
worry
 • วิตกกังวล: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ [Lex2]
 • ทำให้วิตกกังวล: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์ [Lex2]
 • ความวิตกกังวล: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์ [Lex2]
 • สาเหตุของความวิตกกังวล: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่วิตกกังวล: ช่วงที่มีความทุกข์ [Lex2]
 • (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก) ###SW. worrier n. [Hope]
 • (n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก [Nontri]
 • (vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ [Nontri]
 • (vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง [Nontri]
 • /W ER1 IY0/ [CMU]
 • (v) /w'ʌriː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top