ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We ( W IY1) are ( AA1 R) the ( DH AH0) wildcats ( W AY1 L D K AE2 T S), we ( W IY1)'re ( R EY1) here ( HH IH1 R) to ( T UW1) say ( S EY1) hello ( HH AH0 L OW1).

 


  

 
We
  • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
  • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
  • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
  • /W IY1/ [CMU]
  • (prp) /wiː/ [OALD]
are
  • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
  • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
  • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
  • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
  • /AA1 R/ [CMU]
  • /ER0/ [CMU]
  • (v) /aːr/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • /DH IY0/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
wildcats
  • /W AY1 L D K AE2 T S/ [CMU]
    [wildcat]
  • แมวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแมวบ้าน: ชื่อละตินคือ Felis sylvestris [Lex2]
  • (ไวดฺ'แคท) n. แมวป่า [Hope]
  • /W AY1 L D K AE2 T/ [CMU]
  • (j) /w'aɪldkæt/ [OALD]
re
  • หลัง: อีก [Lex2]
  • คำย่อของ regarding[Lex2]
  • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
  • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
  • /R EY1/ [CMU]
  • /R IY1/ [CMU]
  • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
  • (in) /riː/ [OALD]
here
  • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
  • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
  • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
  • /HH IH1 R/ [CMU]
  • (a) /h'ɪəʴr/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • /T AH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
say
  • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
  • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
  • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
  • ยกตัวอย่าง[Lex2]
  • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
  • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
  • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
  • /S EY1/ [CMU]
  • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
hello
  • สวัสดี (คำทักทาย)[Lex2]
  • (เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล" [Hope]
  • (int) สวัสดี [Nontri]
  • (int) ฮัลโล,สวัสดี [Nontri]
  • /HH AH0 L OW1/ [CMU]
  • /HH EH0 L OW1/ [CMU]
  • (uh) /h'əl'ɒu/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top