ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We ( W IY1) are ( AA1 R) aiming for ( EY1 M IH0 NG F AO1 R) an ( AE1 N) integrated ( IH1 N T AH0 G R EY2 T AH0 D) development ( D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T) zone ( Z OW1 N) that ( DH AE1 T) combines ( K AH0 M B AY1 N Z) business ( B IH1 Z N AH0 S) and ( AE1 N D) industrial ( IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L) quarters ( K W AO1 R T ER0 Z).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
aiming for
  [aim for]
 • เล็ง (ปืน) ไปที่[Lex2]
 • พยายามเพื่อ: มุ่งมั่นเพื่อ [Lex2]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
integrated
 • ซึ่งผสมผสาน: ซึ่งรวมกัน [Lex2]
 • (อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน [Hope]
 • /IH1 N T AH0 G R EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /IH1 N AH0 G R EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪntɪgrɛɪtɪd/ [OALD]
  [integrate]
 • ผสมผสาน: รวมเข้าด้วยกัน [Lex2]
 • (อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน. ###SW. integrative adj. ###S. unify [Hope]
 • (vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม [Nontri]
 • /IH1 N T AH0 G R EY2 T/ [CMU]
 • /IH1 N AH0 G R EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪntɪgrɛɪt/ [OALD]
development
 • การเจริญเติบโต: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ [Lex2]
 • (ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น ###S. growth,evolution [Hope]
 • (n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม [Nontri]
 • /D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /d'ɪv'ɛləpmənt/ [OALD]
zone
 • พื้นที่: บริเวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค [Lex2]
 • เขตเวลา[Lex2]
 • ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)[Lex2]
 • ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค[Lex2]
 • แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค: แบ่งเป็นบริเวณ แถบ ภาค โซนหรือแนว [Lex2]
 • (โซน) n.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เขต,เขตเวลา,เขตไปรษณีย์,แนว,แถบ,ริ้ว,วง,บริเวณ,ส่วนของบริเวณการแข่งขัน ###S. region,belt,territory [Hope]
 • (n) สายรัด,เขตร้อนหนาว,แนว,วง,บริเวณ,ขอบเขต,เขตเวลา [Nontri]
 • /Z OW1 N/ [CMU]
 • (v) /z'ɒun/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
combines
 • /K AH0 M B AY1 N Z/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmbaɪnz/ [OALD]
 • (v) /k'əmb'aɪnz/ [OALD]
  [combine]
 • การรวมกัน: การรวมกลุ่ม [Lex2]
 • เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว[Lex2]
 • นำมารวมกัน: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน [Lex2]
 • ้ประสานกัน[Lex2]
 • รวมกัน: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [Lex2]
 • (คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว ###SW. combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine ###S. unite [Hope]
 • (vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน [Nontri]
 • /K AA1 M B AY0 N/ [CMU]
 • /K AH0 M B AY1 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmbaɪn/ [OALD]
 • (v) /k'əmb'aɪn/ [OALD]
business
 • ธุรกิจ: การค้า [Lex2]
 • ผู้สนับสนุน[Lex2]
 • หน้าที่: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน [Lex2]
 • เจ๋ง: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม [Lex2]
 • (บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า [Hope]
 • (n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง [Nontri]
 • (n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ [Nontri]
 • /B IH1 Z N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /b'ɪznəs/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
industrial
 • การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท[Lex2]
 • เกี่ยวกับอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ขยัน: อุตสาหะ [Lex2]
 • บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต): คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม [Lex2]
 • (อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม [Hope]
 • (adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร [Nontri]
 • /IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪnd'ʌstrɪəʴl/ [OALD]
quarters
 • ที่พักอาศัย[Lex2]
 • /K W AO1 R T ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /kw'ɔːtəz/ [OALD]
  [quarter]
 • หนึ่งในสี่ส่วน[Lex2]
 • 25 เซ็นต์[Lex2]
 • ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน[Lex2]
 • เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง[Lex2]
 • เขต: ย่าน, แถบ [Lex2]
 • ที่อยู่[Lex2]
 • ค่ายทหาร[Lex2]
 • จัดหาที่พักให้[Lex2]
 • แบ่งออกเป็นสี่ส่วน[Lex2]
 • ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วน[Lex2]
 • (ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน ###SW. quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ [Hope]
 • (n) 15 นาที,1 ใน 4,ฐานทัพ,เสี้ยวหนึ่ง,ภาค,ย่าน,ตำบล [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นสี่ส่วน,ให้ที่อยู่,ให้ที่พัก [Nontri]
 • /K W AO1 R T ER0/ [CMU]
 • /K AO1 R T ER0/ [CMU]
 • (v) /kw'ɔːtər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top