ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Traces ( T R EY1 S AH0 Z) of ( AH1 V) trillium pusillum pollen ( P AA1 L AH0 N) on ( AA1 N) both ( B OW1 TH) the ( DH AH0) box ( B AA1 K S) and ( AE1 N D) the ( DH AH0) victim's ( V IH1 K T AH0 M Z) bones ( B OW1 N Z).

 


  

 
Traces
  [trace]
 • ร่องรอย: วี่แวว [Lex2]
 • จำนวนบางเบา: จำนวนเล็กน้อย [Lex2]
 • รอยเท้า[Lex2]
 • ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)[Lex2]
 • การวาด: การร่างภาพ [Lex2]
 • การตามหา[Lex2]
 • ตามหา[Lex2]
 • ติดตาม: ตามรอย [Lex2]
 • สืบหาร่องรอย: สะกดรอย [Lex2]
 • ร่างคร่าวๆ: อธิบายคร่าวๆ [Lex2]
 • บังเหียน[Lex2]
 • (เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน [Hope]
 • (n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน [Nontri]
 • (vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม [Nontri]
 • /T R EY1 S/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪs/ [OALD]
 • /T R EY1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪsɪz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
pollen
 • ละอองเกสรดอกไม้: เรณู [Lex2]
 • (พอล'เลิน) n. ละอองเกสรดอกไม้,เรณู [Hope]
 • (n) ละอองเกสรดอกไม้ [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'ɒlən/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
both
 • ทั้งสอง[Lex2]
 • เหมือนๆ กัน: เท่าๆกัน [Lex2]
 • (โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either [Hope]
 • (adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่ [Nontri]
 • /B OW1 TH/ [CMU]
 • (j) /bɒuth/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
box
 • กล่อง: หีบ, ลัง, กลัก, คอก [Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • ที่นั่งคนขับรถม้า[Lex2]
 • ช่องสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • คอกสำหรับคนดูในโรงละคร[Lex2]
 • ตบ: ตี, ต่อยที่หู [Lex2]
 • การตบ (ด้วยมือ): การตี, การต่อย [Lex2]
 • ต่อยมวย[Lex2]
 • การต่อย: การตบ [Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด[Lex2]
 • โทรทัศน์[Lex2]
 • ช่องคลอด[Lex2]
 • ทวารหนัก[Lex2]
 • (บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู [Hope]
 • (n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย [Nontri]
 • (vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย [Nontri]
 • /B AA1 K S/ [CMU]
 • (v) /b'ɒks/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
victim's
 • /V IH1 K T AH0 M Z/ [CMU]
bones
 • /B OW1 N Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɒunz/ [OALD]
  [bone]
 • กระดูก[Lex2]
 • วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์[Lex2]
 • ถอดกระดูก: เอากระดูกออก [Lex2]
 • เรียนอย่างหนัก: มุมานะ, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • (โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน) [Hope]
 • (n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง [Nontri]
 • (vt) แคะกระดูกออก [Nontri]
 • /B OW1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɒun/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top