ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

They ( DH EY1) sense ( S EH1 N S) any ( EH1 N IY0) weakness ( W IY1 K N AH0 S), they ( DH EY1) pounce ( P AW1 N S) like ( L AY1 K) jungle ( JH AH1 NG G AH0 L) cats ( K AE1 T S).

 


  

 
They
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
sense
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ประสาทสัมผัส: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน [Lex2]
 • สติสัมปชัญญะ: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • ความหมายของคำ: ความหมาย [Lex2]
 • สัมผัส: รู้สึก [Lex2]
 • ตระหนัก: เข้าใจ, รับรู้ [Lex2]
 • (เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. - [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล [Nontri]
 • (vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว [Nontri]
 • /S EH1 N S/ [CMU]
 • (v) /s'ɛns/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
weakness
 • ความอ่อนแอ: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ [Lex2]
 • จุดอ่อน: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • (วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ ###S. fragility,frailty,failing,fondness,bent [Hope]
 • (n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน [Nontri]
 • /W IY1 K N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /w'iːknəs/ [OALD]
pounce
 • กระโจน: กระโดดอย่างทันที, จู่โจมอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • มีปฎิกิริยาอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • การกระโดดอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • (เพาซฺ) vi. โฉบลงอย่างรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว [Hope]
 • (vi) ฉวย,โฉบ,ฉก,เฉี่ยว,ตะครุบ,เข้าตี [Nontri]
 • /P AW1 N S/ [CMU]
 • (v) /p'auns/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
jungle
 • ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง: กองระเกะระกะ [Lex2]
 • ป่าทึบ: ป่า, ดงป่า [Lex2]
 • ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน: ความสับสนวุ่นวาย [Lex2]
 • (จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ ###S. wild [Hope]
 • (n) ป่า,พง,ป่าทึบ [Nontri]
 • /JH AH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ʌŋgl/ [OALD]
cats
 • /K AE1 T S/ [CMU]
 • (n) /k'æts/ [OALD]
  [cat]
 • คนผู้ชาย (คำสแลง)[Lex2]
 • เฆี่ยนด้วยแส้[Lex2]
 • นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)[Lex2]
 • แมว[Lex2]
 • แส้หนังที่มีสายหนังอยู่เก้าเส้น[Lex2]
 • หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย[Lex2]
 • อาเจียน: อ้วก [Lex2]
 • ลง: ผ่าน [Lex2]
 • แมว [LongdoEN]
 • 1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [Hope]
 • (n) แมว [Nontri]
 • /K AE1 T/ [CMU]
 • (n) /k'æt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top