ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) robe ( R OW1 B) is ( IH1 Z) made of ( M EY1 D AH1 V) the ( DH AH0) outer ( AW1 T ER0) layer ( L EY1 ER0), inner ( IH1 N ER0) layer ( L EY1 ER0), inner ( IH1 N ER0) skirt ( S K ER1 T), front ( F R AH1 N T) strip ( S T R IH1 P), belt ( B EH1 L T), waist ( W EY1 S T) strap ( S T R AE1 P), socks ( S AA1 K S), and ( AE1 N D) shoes ( SH UW1 Z).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
robe
 • เสื้อคลุมยาว: เสื้อคลุมงานพิธี [Lex2]
 • เสื้อคลุมอาบน้ำ[Lex2]
 • สวมเสื้อคลุม[Lex2]
 • (โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ ###SW. robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n. ###S. gown [Hope]
 • (n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ [Nontri]
 • (vt) แต่งตัว,คลุมผ้า,สวมเสื้อคลุม [Nontri]
 • /R OW1 B/ [CMU]
 • (v) /r'ɒub/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
made of
  [make of]
 • ทำจาก: สร้างจาก, สร้างด้วย [Lex2]
 • ทำให้เป็น: สร้าง [Lex2]
outer
 • ที่อยู่รอบนอก[Lex2]
 • ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง[Lex2]
 • (adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก [Nontri]
 • /AW1 T ER0/ [CMU]
 • (j) /'autər/ [OALD]
layer
 • กิ่งตอน[Lex2]
 • ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง[Lex2]
 • ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว[Lex2]
 • ชั้น[Lex2]
 • ทำให้เป็นชั้น[Lex2]
 • แบ่งเป็นชั้นๆ[Lex2]
 • ผู้วาง[Lex2]
 • แม่ไก่ที่วางไข่[Lex2]
 • (เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น ###S. tier [Hope]
 • (n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน [Nontri]
 • /L EY1 ER0/ [CMU]
 • (v) /l'ɛɪər/ [OALD]
inner
 • ข้างใน: ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน [Lex2]
 • (อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น. ###SW. innerness n. ###S. internal [Hope]
 • (adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น [Nontri]
 • /IH1 N ER0/ [CMU]
 • (j) /'ɪnər/ [OALD]
skirt
 • หญิงสาวที่มีเสน่ห์[Lex2]
 • กระโปรง[Lex2]
 • คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)[Lex2]
 • (สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง. [Hope]
 • (n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง [Nontri]
 • (vt) เดินรอบ,หลีกเลี่ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่ริม [Nontri]
 • /S K ER1 T/ [CMU]
 • (v) /sk'ɜːʴt/ [OALD]
front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /fr'ʌnt/ [OALD]
strip
 • เปลือยกาย: เปลื้องผ้า [Lex2]
 • ถอดผ้า: แก้ผ้า [Lex2]
 • ระบำแก้ผ้า: ระบำเปลื้องผ้า [Lex2]
 • การเต้นระบำเปลื้องผ้า[Lex2]
 • ชิ้นยาว: ริ้ว, แผ่นยาว [Lex2]
 • ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง: ลานสนามบิน [Lex2]
 • การ์ตูนเรื่องยาว: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ [Lex2]
 • ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง[Lex2]
 • ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว[Lex2]
 • รีดนมวัวหรือแพะจนหมด: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด [Lex2]
 • (สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง. [Hope]
 • (n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน [Nontri]
 • (vt) ถอดออก,ปอก,ลอก,รื้อถอน,กล้อน,รีดนม,แก้ผ้า [Nontri]
 • /S T R IH1 P/ [CMU]
 • (v) /str'ɪp/ [OALD]
belt
 • เข็มขัด: สายคาดเอว [Lex2]
 • สายพาน[Lex2]
 • สายรัดที่นั่ง[Lex2]
 • คาดเข็มขัด: ใช้สายคาดผูก [Lex2]
 • ฟาด (ไม่เป็นทางการ): โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย) [Lex2]
 • สายคาดแสดงตำแหน่ง[Lex2]
 • (เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง ###S. girdle [Hope]
 • (n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน [Nontri]
 • (vt) รัดเข็มขัด [Nontri]
 • /B EH1 L T/ [CMU]
 • (v) /b'ɛlt/ [OALD]
waist
 • เอว: สะเอว, บั้นเอว, ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก [Lex2]
 • ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว[Lex2]
 • ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ[Lex2]
 • (เวสทฺ) n. เอว,ส่วนเอว,สะเอว ###SW. waistless adj. [Hope]
 • (n) เอว,ส่วนที่คอด [Nontri]
 • /W EY1 S T/ [CMU]
 • (n) /w'ɛɪst/ [OALD]
strap
 • สายหนัง: สายรัด, สายหิ้ว [Lex2]
 • ห่วงหนังสำหรับยืนเกาะในรสบัสหรือรถไฟ[Lex2]
 • สายหนังลับมีดโกน[Lex2]
 • แส้หนัง: แส้เฆี่ยน [Lex2]
 • รัดด้วยสายหนัง[Lex2]
 • เฆี่ยนด้วยสายหนัง[Lex2]
 • (สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง ###S. band [Hope]
 • (n) หนังลับมีดโกน,สายหนัง,หนังรัด,สายหิ้ว [Nontri]
 • /S T R AE1 P/ [CMU]
 • (v) /str'æp/ [OALD]
socks
 • /S AA1 K S/ [CMU]
 • (v) /s'ɒks/ [OALD]
  [sock]
 • ถุงเท้า[Lex2]
 • ตีอย่างแรง[Lex2]
 • (ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง [Hope]
 • (n) ถุงเท้าสั้น [Nontri]
 • /S AA1 K/ [CMU]
 • (v) /s'ɒk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
shoes
 • /SH UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uːz/ [OALD]
  [shoe]
 • รองเท้า[Lex2]
 • เกือกม้า[Lex2]
 • ปลอก[Lex2]
 • ก้านห้ามล้อ[Lex2]
 • สวมรองเท้า: ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้ [Lex2]
 • สวมปลอก: ใส่ปลอกหุ้ม [Lex2]
 • (ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ. [Hope]
 • (n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า [Nontri]
 • (vt) ใส่รองเท้า,สวมรองเท้า,สวมปลอก [Nontri]
 • /SH UW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top