ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) union ( Y UW1 N Y AH0 N) exerts ( IH0 G Z ER1 T S) a ( AH0) dominant ( D AA1 M AH0 N AH0 N T) influence ( IH1 N F L UW0 AH0 N S) on ( AA1 N) the ( DH AH0) conservative ( K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V) party ( P AA1 R T IY0).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
union
 • การรวมตัวกัน: การรวมกัน [Lex2]
 • สหภาพ: สหพันธ, สมาคม [Lex2]
 • การสมรส: ชีวิตการสมรส, การมีเรือน [Lex2]
 • สหภาพแรงงาน: สหพันธ์แรงงาน [Lex2]
 • การจับคู่[Lex2]
 • รวมกัน: ซึ่งเป็นพวกกัน [Lex2]
 • จำนวนทั้งหมด[Lex2]
 • (ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)) ###S. unification [Hope]
 • (n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ [Nontri]
 • /Y UW1 N Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /j'uːnɪəʴn/ [OALD]
exerts
 • /IH0 G Z ER1 T S/ [CMU]
 • (v) /'ɪgz'ɜːʴts/ [OALD]
  [exert]
 • ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)[Lex2]
 • ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง): ใช้อิทธิพล (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง) [Lex2]
 • (เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่. ###SW. exertive adj. ###S. put [Hope]
 • (vt) ใช้,ออกแรง,สำแดง,พยายาม,ใช้อำนาจ [Nontri]
 • /IH0 G Z ER1 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪgz'ɜːʴt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
dominant
 • ที่มีอำนาจครอบครอง: ที่มีอำนาจเหนือกว่า [Lex2]
 • (ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ ###S. superior,major [Hope]
 • (adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ [Nontri]
 • /D AA1 M AH0 N AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /d'ɒmɪnənt/ [OALD]
influence
 • การจูงใจ: การโน้มน้าว, การชักจูง [Lex2]
 • กำหนด: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง [Lex2]
 • เจ้าถิ่น: ผู้ทรงอิทธิพล [Lex2]
 • ทำให้หลงเสน่ห์: ยั่วยวน [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: ชักจูง อำนาจบังคับ [Lex2]
 • อำนาจ: อิทธิพล, การบังคับควบคุม [Lex2]
 • (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว. ###SW. influenceable adj. influencer n. ###S. control,power [Hope]
 • (n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว [Nontri]
 • (vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ [Nontri]
 • /IH1 N F L UW0 AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /'ɪnfluəʴns/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
conservative
 • คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม[Lex2]
 • ที่เป็นการป้องกัน[Lex2]
 • ที่เป็นอนุรักษ์นิยม[Lex2]
 • ระมัดระวัง[Lex2]
 • (คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด. ###SW. conservativeness n. คำที่มีความ [Hope]
 • (adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้ [Nontri]
 • (n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า [Nontri]
 • /K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /k'əns'ɜːʴvətɪv/ [OALD]
party
 • งานเลี้ยง: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ [Lex2]
 • คณะ: พวก, กลุ่ม, สมาคม [Lex2]
 • พรรคการเมือง[Lex2]
 • หน่วยเฉพาะกิจ[Lex2]
 • คู่กรณี: คู่ความ [Lex2]
 • จัดงานเลี้ยง: มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพรรคการเมือง[Lex2]
 • (พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย [Hope]
 • (n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ [Nontri]
 • /P AA1 R T IY0/ [CMU]
 • (n) /p'aːtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top