ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) trial ( T R AY1 AH0 L) lawyers ( L AO1 Y ER0 Z) couldn't ( K UH1 D AH0 N T) get past ( G EH1 T P AE1 S T) the ( DH AH0) Mafia ( M AA1 F IY0 AH0) leader's ( L IY1 D ER0 Z) stonewalling ( S T OW1 N W AO2 L IH0 NG) tactics ( T AE1 K T IH0 K S).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
trial
 • การทดลอง: การทดสอบ [Lex2]
 • (ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง ###S. experiment,tryout,ordeal,test [Hope]
 • (adj) เป็นการทดลอง,ซ้อม,ทรมาน,พยายาม [Nontri]
 • (n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน [Nontri]
 • /T R AY1 AH0 L/ [CMU]
 • /T R AY1 L/ [CMU]
 • (n) /tr'aɪəl/ [OALD]
lawyers
 • /L AO1 Y ER0 Z/ [CMU]
 • /L OY1 ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /l'ɔːjəz/ [OALD]
  [lawyer]
 • ทนายความ: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย [Lex2]
 • เป็นทนายความ[Lex2]
 • (ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย [Hope]
 • (n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย [Nontri]
 • /L AO1 Y ER0/ [CMU]
 • /L OY1 ER0/ [CMU]
 • (n) /l'ɔːjər/ [OALD]
couldn't
 • (คูด'เดินทฺ) abbr. could not [Hope]
 • /K UH1 D AH0 N T/ [CMU]
 • /K UH1 D AH0 N/ [CMU]
 • (v) /k'udnt/ [OALD]
get past
 • ผ่านไป: ปล่อยให้ผ่านไป [Lex2]
 • ช้ากว่า (เวลา)[Lex2]
 • ทำให้ก้าวหน้ากว่า[Lex2]
 • รอดพ้น: เป็นที่ยอมรับ [Lex2]
 • ยากเกินกว่าจะเข้าใจ[Lex2]
 • เลิกสนใจเกี่ยวกับ[Lex2]
 • แย่เกินกว่าจะทนได้[Lex2]
 • แก่เกินกว่าจะใช้หรือทำงานทำงาน[Lex2]
 • เลิกเล่นสนุก: จริงจัง, เอาจริงเอาจัง [Lex2]
Mafia
 • มาเฟีย: สมาคมอาชญากรรมลับ, แกงค์มาเฟีย [Lex2]
 • พวกมาเฟีย: กลุ่มคนที่ทำงานในองค์การลับ [Lex2]
 • (มา'เฟีย) n. มาเฟีย,องค์การลับ,สมาคมลับ,อั้งยี่ ###S. mafia,maafia,Maffia [Hope]
 • /M AA1 F IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) /m'æfɪəʴ/ [OALD]
leader's
 • /L IY1 D ER0 Z/ [CMU]
stonewalling
 • /S T OW1 N W AO2 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /st'ɒunw'aːlɪŋ/ [OALD]
  [stonewall]
 • กำแพงหิน[Lex2]
 • สกัดกั้น: ยับยั้ง [Lex2]
 • vt.,vi. สกัด,ยับยั้ง,ระงับ,ต้าน. n. กำแพงหิน,อุปสรรค [Hope]
 • /S T OW1 N W AO2 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɒunw'aːl/ [OALD]
tactics
 • การทหาร: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม [Lex2]
 • ชั้นเชิง: กลยุทธ์, กลวิธี [Lex2]
 • (แทค'ทิคซฺ) n. ยุทธวิธี,กลยุทธ,การทหาร ###S. maneuvers,strategy [Hope]
 • (n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,การทหาร [Nontri]
 • /T AE1 K T IH0 K S/ [CMU]
 • (n) /t'æktɪks/ [OALD]
  [tactic]
 • ยุทธวิธี: หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์ [Lex2]
 • (แทค'ทิค) n. = tactics (ดู) ,ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ,เป็นระเบียบ,เป็นลำดับ [Hope]
 • /T AE1 K T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /t'æktɪk/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top