ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) convenience ( K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S) store ( S T AO1 R) was ( W AA1 Z) overflowing with ( OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG W IH1 DH) girls ( G ER1 L Z), I ( AY1) didn't ( D IH1 D AH0 N T) have ( HH AE1 V) the ( DH AH0) urge to ( ER1 JH T UW1) push ( P UH1 SH) my ( M AY1) way ( W EY1) through ( TH R UW1) them ( DH EH1 M) and ( AE1 N D) went home ( W EH1 N T HH OW1 M) as ( AE1 Z) I ( AY1) was ( W AA1 Z).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
convenience
 • ความสะดวก[Lex2]
 • เครื่องอำนวยความสะดวก[Lex2]
 • ห้องสุขา[Lex2]
 • (คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา [Hope]
 • (n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม [Nontri]
 • /K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /k'ənv'iːnɪəʴns/ [OALD]
store
 • กักตุน: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา [Lex2]
 • เก็บข้อมูล: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ [Lex2]
 • ร้านค้า: ห้าง, ห้างร้าน [Lex2]
 • สิ่งที่กักตุนไว้: การเก็บกักตุนไว้ [Lex2]
 • คลังสินค้า: โกดัง [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • (สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น [Hope]
 • (n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน [Nontri]
 • (vt) เก็บรักษา,สะสม,เก็บข้อมูล [Nontri]
 • /S T AO1 R/ [CMU]
 • (v) /st'ɔːr/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
overflowing with
  [overflow with]
 • ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)[Lex2]
 • ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)[Lex2]
girls
 • /G ER1 L Z/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʴlz/ [OALD]
  [girl]
 • เด็กผู้หญิง: เด็กสาว, เพื่อนหญิง [Lex2]
 • (เกิร์ล) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,คนรัก (ของผู้ชาย) ,ผู้หญิง [Hope]
 • (n) เด็กหญิง,เด็กผู้หญิง,หญิงสาว [Nontri]
 • /G ER1 L/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʴl/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
didn't
 • (ดิค'เดินทฺ) abbr. did not [Hope]
 • /D IH1 D AH0 N T/ [CMU]
 • /D IH1 N T/ [CMU]
 • /D IH1 D AH0 N/ [CMU]
 • (v) /d'ɪdnt/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
urge to
 • กระตุ้น: เร่งไปในทาง [Lex2]
push
 • ดัน: ผลัก, เข็น, ผลักดัน [Lex2]
 • กดดัน[Lex2]
 • กระตุ้น[Lex2]
 • การผลัก: การดัน [Lex2]
 • การกดดัน[Lex2]
 • ความพยายาม[Lex2]
 • มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง): จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง [Lex2]
 • (พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง) [Hope]
 • (vt) ผลัก,ดัน,ผลักไส,ยื่น,แทง,หนุน,ขับ [Nontri]
 • /P UH1 SH/ [CMU]
 • (v) /p'uʃ/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
way
 • วิธี: การกระทำ [Lex2]
 • วิธีหรือแนวทาง: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง [Lex2]
 • ท่าทาง: อากัปกิริยา [Lex2]
 • วิถีชีวิต[Lex2]
 • เส้นทาง: ทาง, หนทาง, ถนน [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ระยะทาง[Lex2]
 • (เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า) [Hope]
 • (n) ทาง,นิสัย,ท่าทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์ [Nontri]
 • /W EY1/ [CMU]
 • (n) /w'ɛɪ/ [OALD]
through
 • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
 • ท่ามกลาง[Lex2]
 • ด้วยวิธี[Lex2]
 • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
 • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
 • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
 • ผ่านไปตาม[Lex2]
 • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
 • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
 • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
 • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
 • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
 • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (a) /thruː/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
went home
  [go home]
 • กลับบ้านหรือประเทศ[Lex2]
 • ตาย: ถูกทำลาย [Lex2]
 • มีผลต่อ[Lex2]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top