ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) city ( S IH1 T IY0) was ( W AA1 Z) ruined ( R UW1 AH0 N D) by ( B AY1) the ( DH AH0) brutal ( B R UW1 T AH0 L) force ( F AO1 R S) of ( AH1 V) nature ( N EY1 CH ER0).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
city
 • พลเมืองทั้งหมด[Lex2]
 • เมือง[Lex2]
 • (ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม) [Hope]
 • (n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง [Nontri]
 • /S IH1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪtiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
ruined
 • /R UW1 AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /r'uːɪnd/ [OALD]
  [ruin]
 • ซากปรักหักพัง[Lex2]
 • ความพินาศ: ความหายนะ, การทำลาย [Lex2]
 • ความล่มจม: ความล้มละลาย [Lex2]
 • ทำให้พินาศ: ทำลาย [Lex2]
 • ทำให้ล่มจม: ทำให้ล้มละลาย [Lex2]
 • |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม [LongdoDE]
 • (รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ ###SW. ruinable adj. ruiner n. [Hope]
 • (n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ [Nontri]
 • (vt) ทำลาย,เสื่อมโทรม,ทำให้ย่อยยับ,ทำให้ล่มจม,ทำให้พินาศ [Nontri]
 • /R UW1 AH0 N/ [CMU]
 • (v) /r'uːɪn/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
brutal
 • โหดร้าย: รุนแรง [Lex2]
 • (บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล ###S. cruel [Hope]
 • (adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม [Nontri]
 • /B R UW1 T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /br'uːtl/ [OALD]
force
 • กำลัง: แรง, กำลังแรง, พลัง [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล[Lex2]
 • หน่วยวัดความแรงของลม[Lex2]
 • อำนาจในการชักจูง: อำนาจในการโน้มน้าว [Lex2]
 • ความรุนแรง: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ [Lex2]
 • บังคับ: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด [Lex2]
 • กองทหาร: กองทัพ, กองกำลัง [Lex2]
 • งัด: บิด, กระชาก, ดึง [Lex2]
 • ฝืน: ฝืนใจ [Lex2]
 • ยัดเยียด: บังคับให้รับ [Lex2]
 • (ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง. ###SW. able adj. force [Hope]
 • (n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล [Nontri]
 • (vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน [Nontri]
 • /F AO1 R S/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
nature
 • ธรรมชาติ: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ [Lex2]
 • อุปนิสัย: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ [Lex2]
 • ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ[Lex2]
 • (เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด [Hope]
 • (n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ [Nontri]
 • /N EY1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /n'ɛɪtʃər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top