ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Switched ( S W IH1 CH T) a ( AH0) few ( F Y UW1) wires ( W AY1 ER0 Z) around ( ER0 AW1 N D) the ( DH AH0) capacitor ( K AH0 P AE1 S AH0 T ER0), drilled ( D R IH1 L D) a ( AH0) couple ( K AH1 P AH0 L) of ( AH1 V) holes ( HH OW1 L Z), it ( IH1 T) wouldn't ( W UH1 D AH0 N T) be ( B IY1) hard ( HH AA1 R D) to ( T UW1) do ( D UW1).

 


  

 
Switched
  [switch]
 • สวิตช์: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า [Lex2]
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน: การเปลี่ยนแปลงอย่างทันที [Lex2]
 • การสับเปลี่ยน: การแทนที่ [Lex2]
 • ไม้เรียว: ไม้ยางสำหรับเฆี่ยนตี [Lex2]
 • เปลี่ยน: สับเปลี่ยน [Lex2]
 • สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า[Lex2]
 • สับรางรถไฟ: เปลี่ยนรางรถไฟ [Lex2]
 • แกว่งไปมา: กระดิกไปมา [Lex2]
 • (สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง. ###SW. switcher n. [Hope]
 • (n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน [Nontri]
 • (vt) เปลี่ยน,เฆี่ยน,กระดิก,ฉวย,ฉก,หันเห [Nontri]
 • /S W IH1 CH/ [CMU]
 • (v) /sw'ɪtʃ/ [OALD]
 • /S W IH1 CH T/ [CMU]
 • (v) /sw'ɪtʃt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
few
 • น้อย: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย [Lex2]
 • จำนวนไม่มาก: จำนวนน้อย [Lex2]
 • จำนวนน้อย: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย [Lex2]
 • (ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย. ###SW. fewness n. [Hope]
 • (adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย [Nontri]
 • /F Y UW1/ [CMU]
 • (j) /fjuː/ [OALD]
wires
 • /W AY1 ER0 Z/ [CMU]
 • /W AY1 R Z/ [CMU]
 • (v) /w'aɪəz/ [OALD]
  [wire]
 • ลวด: สายโลหะ [Lex2]
 • สายไฟ: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล [Lex2]
 • โทรเลข[Lex2]
 • พันด้วยลวด: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ [Lex2]
 • ต่อสายไฟ: เดินสายไฟ [Lex2]
 • ส่งโทรเลข[Lex2]
 • (ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข, [Hope]
 • (adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด [Nontri]
 • (n) โทรเลข,สายใย,เส้นลวด,สายไฟ,สายเบ็ด [Nontri]
 • (vt) ส่งโทรเลข,ขึงลวด,ต่อสาย,ร้อย,ผูก [Nontri]
 • /W AY1 ER0/ [CMU]
 • /W AY1 R/ [CMU]
 • (v) /w'aɪər/ [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) /'ər'aund/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
capacitor
 • อุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้ในการเก็บสะสมไฟชั่วคราว[Lex2]
 • /K AH0 P AE1 S AH0 T ER0/ [CMU]
drilled
 • /D R IH1 L D/ [CMU]
 • (v) /dr'ɪld/ [OALD]
  [drill]
 • การฝึกฝน: การฝึกหัด [Lex2]
 • เจาะ: ขุด [Lex2]
 • ฝึกฝน: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ [Lex2]
 • สว่านไฟฟ้า: เครื่องเจาะ [Lex2]
 • เครื่องหว่านเมล็ดพืช[Lex2]
 • ร่องที่ใช้หว่านพืช[Lex2]
 • หว่านพืช[Lex2]
 • ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ[Lex2]
 • (ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน ###SW. drillable adj. ดูdrill driller n. ###S. exercise,practice,bore,tteach [Hope]
 • (n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด [Nontri]
 • (vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ [Nontri]
 • /D R IH1 L/ [CMU]
 • (v) /dr'ɪl/ [OALD]
couple
 • คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน[Lex2]
 • คู่สามีภรรยา[Lex2]
 • ทำให้เชื่อมต่อ[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • สองสิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมติดกัน[Lex2]
 • (คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี ###S. link,join ###SW. couplement n. -Conf. pair [Hope]
 • (n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง [Nontri]
 • /K AH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /k'ʌpl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
holes
 • /HH OW1 L Z/ [CMU]
 • (v) /h'ɒulz/ [OALD]
  [hole]
 • รู: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง [Lex2]
 • สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ: สถานการณ์ที่เคอะเขิน [Lex2]
 • (โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม. ###S. aperture [Hope]
 • (n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน [Nontri]
 • (vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม [Nontri]
 • /HH OW1 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɒul/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /AH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
wouldn't
 • (วูด'เดินทฺ) abbr. would not [Hope]
 • /W UH1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /w'udnt/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
hard
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (j) /h'aːd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top