ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Now ( N AW1), in the back ( AH0 N DH AH0 B AE1 K) of ( AH1 V) a ( AH0) trim ( T R IH1 M) shop ( SH AA1 P)... if ( IH1 F) somebody ( S AH1 M B AA2 D IY0) wants ( W AA1 N T S) to ( T UW1) pay ( P EY1) a ( AH0) little ( L IH1 T AH0 L) visit ( V IH1 Z AH0 T) this ( DH IH1 S) weekend ( W IY1 K EH2 N D)... they ( DH EY1) might ( M AY1 T) find ( F AY1 N D) two ( T UW1) Turbos ( T ER1 B OW0 Z) and ( AE1 N D) a ( AH0) 911 Slope ( S L OW1 P).

 


  

 
Now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
in the back
 • ส่วนหรือด้านหลังของ (สถานที่)[Lex2]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
trim
 • ตัด: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน [Lex2]
 • ประดับ: ตกแต่ง(อาหาร) [Lex2]
 • ตัดแต่ง[Lex2]
 • ตัดขน: ถลกขน [Lex2]
 • ผอมแบบแข็งแรง: ผอมบาง [Lex2]
 • พร้อม[Lex2]
 • พอดี: พอเหมาะ [Lex2]
 • สุภาพเรียบร้อย: เรียบร้อย [Lex2]
 • การตัด[Lex2]
 • สภาพสมบูรณ์: สภาพที่พร้อมใช้งาน [Lex2]
 • เครื่องประดับ[Lex2]
 • (ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก [Hope]
 • (adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ [Nontri]
 • (vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง [Nontri]
 • /T R IH1 M/ [CMU]
 • (v) /tr'ɪm/ [OALD]
shop
 • ร้าน: ร้านค้า [Lex2]
 • โรงฝึกงาน: โรงงานเล็ก [Lex2]
 • ที่ทำงาน: สำนักงาน [Lex2]
 • การงาน: อาชีพ [Lex2]
 • ซื้อของ: จ่ายของ, จับจ่าย [Lex2]
 • แจ้งตำรวจ (คำสแลง)[Lex2]
 • (ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน ###S. market,store [Hope]
 • (n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน [Nontri]
 • (vi) เดินดูของ,เที่ยวซื้อของ [Nontri]
 • /SH AA1 P/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒp/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /AH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
somebody
 • คนสำคัญ[Lex2]
 • บางคน[Lex2]
 • (ซัม'บอดดี) pron.,n. บางคน [Hope]
 • (n) บางคน,ใครคนหนึ่ง [Nontri]
 • /S AH1 M B AA2 D IY0/ [CMU]
 • /S AH1 M B AH0 D IY0/ [CMU]
 • (prp) /s'ʌmbədiː/ [OALD]
wants
 • /W AA1 N T S/ [CMU]
 • (v) /w'ɒnts/ [OALD]
  [want]
 • ต้องการ: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ [Lex2]
 • รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
 • ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice): ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย) [Lex2]
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ[Lex2]
 • ความยากจน[Lex2]
 • (วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพร่อง,หา [Nontri]
 • /W AA1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒnt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
pay
 • จ่าย: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง [Lex2]
 • สนใจ: เอาใจใส่ [Lex2]
 • ให้ความคิดเห็น[Lex2]
 • ชดใช้: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น [Lex2]
 • ค่าแรง: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ [Lex2]
 • การจ่ายเงิน[Lex2]
 • (เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. ###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
 • (n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้ [Nontri]
 • /P EY1/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪ/ [OALD]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɪtl/ [OALD]
visit
 • มาเยี่ยม: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม [Lex2]
 • มาเยี่ยม: เยี่ยมเยียน, เยือน [Lex2]
 • การไปเยี่ยม: การไปมาหาสู่ [Lex2]
 • (วิส'ซิท) vt. เยี่ยม,เยียน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกับ,มีผลกระทบ. vi. เยี่ยม,เยียน,ทำโทษ,การเยี่ยม,การเยียน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ. ###SW. visitable adj. ###S. sojourn,call. see,stop [Hope]
 • (n) การเยี่ยมเยียน,การไปเยือน [Nontri]
 • (vt) เยี่ยมเยียน,ไปเยือน,มีผลกระทบ [Nontri]
 • /V IH1 Z AH0 T/ [CMU]
 • (v) /v'ɪzɪt/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
weekend
 • วันสุดสัปดาห์: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์ [Lex2]
 • ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์ [Lex2]
 • (วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ [Hope]
 • (n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์ [Nontri]
 • /W IY1 K EH2 N D/ [CMU]
 • /W IY1 K IH2 N D/ [CMU]
 • (v) /w'iːk'ɛnd/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
might
 • กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • อำนาจ[Lex2]
 • ความแข็งแรง: พลัง, กำลังกาย, แรง [Lex2]
 • (ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may- [Hope]
 • (n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ [Nontri]
 • (va) pt ของ may [Nontri]
 • /M AY1 T/ [CMU]
 • (v) /maɪt/ [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
Turbos
  [turbo]
 • ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ[Lex2]
 • (เทอ'โบ) n. =turbine (ดู) ,=turbo-supercharger (ดู) [Hope]
 • /T ER1 B OW0/ [CMU]
 • /T ER1 B OW0 Z/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Slope
 • พื้นที่ลาดเอียง: ที่ลาด, ที่เอียง, สิ่งที่ลาดเอียง [Lex2]
 • ลาดเอียง: เอียงลง [Lex2]
 • ทำให้ลาดเอียง[Lex2]
 • (สโลพ) vi. เอียง,ลาด,ทแยง. vt. ทำให้เอียงลาด,ทแยง,ทำให้มีระดับเอียง. n.. พื้นเอียง,พื้นลาด,ส่วนที่เอียงลาด,การเอียง,การลาด,การทแยง,จำนวนองศาของมุมเอียง, slopes เนินเขา,บ่อเอียง,ท่าสะพายปืน ###S. incline,slant [Hope]
 • (n) เนินลาด,ทางลาด,พื้นลาด,พื้นเอียง [Nontri]
 • (vi) เอียง,ลาดขึ้น,ทแยง [Nontri]
 • /S L OW1 P/ [CMU]
 • (v) /sl'ɒup/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top