ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

My ( M AY1) companions ( K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z) were ( W ER0) all ( AO1 L) asleep ( AH0 S L IY1 P).

 


  

 
My
  • ของฉัน[Lex2]
  • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
  • (adj) ของฉัน [Nontri]
  • /M AY1/ [CMU]
  • (j) /m'aɪ/ [OALD]
companions
  • /K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z/ [CMU]
  • (n) /k'əmp'ænɪəʴnz/ [OALD]
    [companion]
  • เพื่อน[Lex2]
  • เพื่อนเดินทาง[Lex2]
  • (คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน ###S. frien [Hope]
  • (n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน [Nontri]
  • (vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน [Nontri]
  • /K AH0 M P AE1 N Y AH0 N/ [CMU]
  • (n) /k'əmp'ænɪəʴn/ [OALD]
were
  • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
  • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
  • (vt) pt ของ are [Nontri]
  • /W ER0/ [CMU]
  • /W ER1/ [CMU]
  • (v) /wɜːʴr/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
all
  • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
  • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
  • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
  • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
  • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
  • /AO1 L/ [CMU]
  • (n) /ɔːl/ [OALD]
asleep
  • ชา: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ [Lex2]
  • นอนหลับ: หลับ [Lex2]
  • ไม่ตื่นตัว: เฉื่อย [Lex2]
  • (อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย ###S. dozing,in bed,sleeping) [Hope]
  • (adj) หลับ,นอนหลับ [Nontri]
  • /AH0 S L IY1 P/ [CMU]
  • (j) /'əsl'iːp/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top