ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Microfibre cloth ( K L AO1 TH) is ( IH1 Z) cloth ( K L AO1 TH) woven from ( W OW1 V AH0 N F R AH1 M) fibres as ( AE1 Z) narrow ( N EH1 R OW0) as ( AE1 Z) a ( AH0) hundredth ( HH AH1 N D R AH0 D TH) of ( AH1 V) the ( DH AH0) width ( W IH1 D TH) of ( AH1 V) a ( AH0) hair ( HH EH1 R).

 


  

 
Microfibre
 • ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต[Lex2]
cloth
 • ผ้า[Lex2]
 • (คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths [Hope]
 • (n) ผ้า,เสื้อผ้า [Nontri]
 • /K L AO1 TH/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒth/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
woven from
  [weave from]
 • ทอจาก: สานจาก, ถักจาก [Lex2]
 • เขียนจาก: สร้างเรื่องจาก [Lex2]
fibres
 • (n) /f'aɪbəz/ [OALD]
  [fibre]
 • เส้นใย: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย [Lex2]
 • ลักษณะสำคัญ: โครงสร้างพื้นฐาน [Lex2]
 • (ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย,สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น,ลักษณะที่ [Hope]
 • /F AY1 B ER0/ [CMU]
 • (n) /f'aɪbər/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
narrow
 • แคบ[Lex2]
 • ทำให้แคบลง: จำกัดให้แคบ [Lex2]
 • (แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง [Hope]
 • (adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด [Nontri]
 • (vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน [Nontri]
 • /N EH1 R OW0/ [CMU]
 • (v) /n'ærɒu/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
hundredth
 • (ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย [Hope]
 • (adj) ที่ร้อย [Nontri]
 • (n) 1 ใน 100,อันดับที่ร้อย,ส่วนที่ร้อย [Nontri]
 • /HH AH1 N D R AH0 D TH/ [CMU]
 • (n) /h'ʌndrədth/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
width
 • ความกว้าง[Lex2]
 • (วิธ) n. ความกว้าง,ส่วนกว้าง [Hope]
 • (n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง [Nontri]
 • /W IH1 D TH/ [CMU]
 • (n) /w'ɪtth/ [OALD]
hair
 • ผม: ขน [Lex2]
 • เส้นผม: เส้นขน [Lex2]
 • (แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ [Hope]
 • (n) ผม,ขน [Nontri]
 • /HH EH1 R/ [CMU]
 • (n) /h'ɛəʴr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top