ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) was ( W AA1 Z) looking for ( L UH1 K IH0 NG F AO1 R) my ( M AY1) book ( B UH1 K). I ( AY1) suppose ( S AH0 P OW1 Z) I've ( AY1 V) packed ( P AE1 K T) it ( IH1 T).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
looking for
  [look for]
 • มองหา: ค้นหา [Lex2]
 • หวังว่าจะได้รับ: คาดหวัง [Lex2]
 • แส่หาเรื่อง: ได้เรื่อง, ทำให้ประสบกับความยุ่งยาก [Lex2]
 • ค้นหา: หา [Lex2]
 • เฝ้ารอ: เฝ้าคอย, คาดหวัง [Lex2]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
book
 • หนังสือ[Lex2]
 • จอง: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า [Lex2]
 • บันทึกข้อหา: เขียนใบสั่ง [Lex2]
 • (บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง [Hope]
 • (n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์ [Nontri]
 • (vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก [Nontri]
 • /B UH1 K/ [CMU]
 • (v) /b'uk/ [OALD]
suppose
 • สมมุติ: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน [Lex2]
 • (ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ. ###SW. supposable adj. supposably adv. supposer n. ###S. guess,conjecture [Hope]
 • (vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ [Nontri]
 • /S AH0 P OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /s'əp'ɒuz/ [OALD]
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
packed
 • แน่น: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม [Lex2]
 • /P AE1 K T/ [CMU]
 • (v) /p'ækt/ [OALD]
  [pack]
 • หีบห่อ: หีบ, ห่อ [Lex2]
 • ของจำนวนมาก: ของที่กองรวมกัน [Lex2]
 • ฝูง: กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า [Lex2]
 • กระเป๋าสะพายหลัง[Lex2]
 • บรรจุ: ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า [Lex2]
 • (แพค) n.,v. ห่อ,มัด,กลุ่มคน,ฝูง vt. คัด,เลือก,รวบรวม ###SW. packer n. [Hope]
 • (n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน [Nontri]
 • (vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น [Nontri]
 • (vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด [Nontri]
 • /P AE1 K/ [CMU]
 • (v) /p'æk/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /AH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top