ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

His ( HH IH1 Z) prospects ( P R AA1 S P EH0 K T S) are ( AA1 R) not ( N AA1 T) so ( S OW1) rosy ( R OW1 Z IY0) as ( AE1 Z) you ( Y UW1) suppose ( S AH0 P OW1 Z).

 


  

 
His
  • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
  • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
  • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
  • /HH IH1 Z/ [CMU]
  • /HH AH0 Z/ [CMU]
  • (j) /hɪz/ [OALD]
prospects
  • /P R AA1 S P EH0 K T S/ [CMU]
  • /P R AA1 S P EH0 K S/ [CMU]
  • (n) /pr'ɒspɛkts/ [OALD]
  • (v) /pr'əsp'ɛkts/ [OALD]
    [prospect]
  • ภาพที่มองเห็น[Lex2]
  • โอกาส[Lex2]
  • การคาดการณ์: การคาดหวัง [Lex2]
  • ค้นหา: สำรวจ [Lex2]
  • (พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง. ###SW. prospector n. ###S. outlook,expectation [Hope]
  • (n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ [Nontri]
  • (vt) สำรวจ,หา,ตรวจหา,หวัง,คาดหวัง [Nontri]
  • /P R AA1 S P EH0 K T/ [CMU]
  • (n) /pr'ɒspɛkt/ [OALD]
  • (v) /pr'əsp'ɛkt/ [OALD]
are
  • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
  • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
  • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
  • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
  • /AA1 R/ [CMU]
  • /ER0/ [CMU]
  • (v) /aːr/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
not
  • ไม่[Lex2]
  • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
  • (adj) ไม่ [Nontri]
  • /N AA1 T/ [CMU]
  • (a) /n'ɒt/ [OALD]
so
  • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
  • มาก: เต็มที่ [Lex2]
  • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
  • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
  • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
  • เช่นนั้น [LongdoDE]
  • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
  • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
  • /S OW1/ [CMU]
  • (n) /sɒu/ [OALD]
rosy
  • มีสีชมพู: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู [Lex2]
  • มีผิวสีชมพูผ่องใส: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี [Lex2]
  • มีความหวัง: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี [Lex2]
  • (โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ ###SW. rosiness n. ###S. fresh,rubicund,promising [Hope]
  • (adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ [Nontri]
  • /R OW1 Z IY0/ [CMU]
  • (j) /r'ɒuziː/ [OALD]
as
  • ขณะที่[Lex2]
  • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
  • ทั้งๆ ที่[Lex2]
  • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
  • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
  • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
  • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
  • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
  • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
  • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
  • /AE1 Z/ [CMU]
  • /EH1 Z/ [CMU]
  • (cc) /æz/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
suppose
  • สมมุติ: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน [Lex2]
  • (ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ. ###SW. supposable adj. supposably adv. supposer n. ###S. guess,conjecture [Hope]
  • (vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ [Nontri]
  • /S AH0 P OW1 Z/ [CMU]
  • (v) /s'əp'ɒuz/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top