ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He's ( HH IY1 Z) gonna ( G AA1 N AH0) beat ( B IY1 T) Sarti ( S AA1 R T IY0) to ( T UW1) the ( DH AH0) finish ( F IH1 N IH0 SH). There's ( DH EH1 R Z) the ( DH AH0) flag ( F L AE1 G), Barlini wins ( W IH1 N Z) for ( F AO1 R) Ferrari ( F ER0 AA1 R IY0).

 


  

 
He's
 • คำย่อของ he is หรือ he has[Lex2]
 • /HH IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /hiːz/ [OALD]
gonna
 • คำย่อของ going to[Lex2]
 • คำพูดย่อของ going to[Lex2]
 • /G AA1 N AH0/ [CMU]
 • (v) /g'ɒnə/ [OALD]
beat
 • ใจเต้น: หอบ, ใจสั่น [Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้: เอาชนะ [Lex2]
 • ตี: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน [Lex2]
 • (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ [Lex2]
 • ตีไข่: ตีหรือคนให้เข้ากัน [Lex2]
 • มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า[Lex2]
 • หลีกเลี่ยงการล่าช้า[Lex2]
 • กระพือปีก[Lex2]
 • จังหวะ[Lex2]
 • เสียง (ตีกลอง): เสียงเคาะ [Lex2]
 • การลาดตระเวน[Lex2]
 • เหนื่อยมาก: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ [Lex2]
 • (บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน [Hope]
 • (n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น [Nontri]
 • (vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ [Nontri]
 • /B IY1 T/ [CMU]
 • (v) /b'iːt/ [OALD]
Sarti
 • /S AA1 R T IY0/ [CMU]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
finish
 • เสร็จ: เสร็จสิ้น [Lex2]
 • จบ: ยุติ, สำเร็จ [Lex2]
 • ตอนจบ: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย [Lex2]
 • กิน (จนหมด): จัดการอาหาร (จนหมด) [Lex2]
 • ชักเงา: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา [Lex2]
 • พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ[Lex2]
 • (ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา ###SW. fi [Hope]
 • (n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา [Nontri]
 • (vt) ทำให้เสร็จ,สิ้นสุด,ลงท้าย,หมด,ยุติ [Nontri]
 • /F IH1 N IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /f'ɪnɪʃ/ [OALD]
There's
 • (แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has [Hope]
 • /DH EH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʴz/ [OALD]
flag
 • ธง: ธงเรือ, ธงสัญญาณ [Lex2]
 • ประดับด้วยธง: ติดธง, แขวนธง [Lex2]
 • โบกธง: ให้สัญญาณด้วยธง [Lex2]
 • ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ[Lex2]
 • อ่อนกำลังลง: อ่อนล้า [Lex2]
 • พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ[Lex2]
 • แผ่นหินปูพื้น[Lex2]
 • ปูด้วยแผ่นหินแบน[Lex2]
 • (แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง. ###SW. flagger n. ###S. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false) [Hope]
 • (n) ธง,ป้ายชื่อ [Nontri]
 • (vi) อ่อนแอลง,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,ช้าลง,ห้อย [Nontri]
 • (vt) ปักธง,ประดับธง,โบกธง [Nontri]
 • /F L AE1 G/ [CMU]
 • (v) /fl'æg/ [OALD]
wins
 • /W IH1 N Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɪnz/ [OALD]
  [win]
 • ชนะ: ชนะเลิศ, มีชัย [Lex2]
 • ชัยชนะ: การชนะเลิศ [Lex2]
 • (วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ ###SW. winnable adj. [Hope]
 • (vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก [Nontri]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ɪn/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
Ferrari
 • /F ER0 AA1 R IY0/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top