ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Global warming ( G L OW1 B AH0 L W AO1 R M IH0 NG) will ( W IH1 L) change ( CH EY1 N JH) the ( DH AH0) patterns ( P AE1 T ER0 N Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) weather ( W EH1 DH ER0) world ( W ER1 L D)-wide ( W AY1 D).

 


  

 
Global warming
 • ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก[Lex2]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
change
 • การต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • การแทนที่[Lex2]
 • ของแปลกใหม่[Lex2]
 • ความเปลี่ยนแปลง: ความผันแปร [Lex2]
 • เงินทอน[Lex2]
 • เงินย่อย (ที่แลกมา)[Lex2]
 • ต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • ทำให้แตกต่าง[Lex2]
 • เปลี่ยน[Lex2]
 • เปลี่ยนความเร็ว[Lex2]
 • เปลี่ยนเสื้อ[Lex2]
 • แลกเงินย่อย[Lex2]
 • แลกเปลี่ยน: แลก [Lex2]
 • แลกเปลี่ยนเงินตรา[Lex2]
 • เศษสตางค์[Lex2]
 • สิ่งทดแทน[Lex2]
 • (เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน ###S. alter,replace [Hope]
 • (n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน [Nontri]
 • (vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง [Nontri]
 • /CH EY1 N JH/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɛɪnʤ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
patterns
 • /P AE1 T ER0 N Z/ [CMU]
 • (v) /p'ætnz/ [OALD]
  [pattern]
 • แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า): แบบสำหรับก่อสร้าง [Lex2]
 • แบบแผน: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ [Lex2]
 • ลวดลาย: งานศิลป์ [Lex2]
 • ธรรมเนียมปฏิบัติ: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง [Lex2]
 • ลอกแบบ[Lex2]
 • ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง [Lex2]
 • (แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ [Hope]
 • (n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ [Nontri]
 • (vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ [Nontri]
 • /P AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (v) /p'ætn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
weather
 • สภาพอากาศ: อากาศ, ภูมิอากาศ [Lex2]
 • สภาพอากาศที่ไม่ดี: สภาพอากาศที่เลวร้าย [Lex2]
 • ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ)[Lex2]
 • รอดพ้นจากอุปสรรค: รอดพ้นจากความยากลำบาก [Lex2]
 • (เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ [Hope]
 • (n) ลมฟ้าอากาศ [Nontri]
 • (vt) ตากฝน,ตากลม,ผุกร่อน [Nontri]
 • /W EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) /w'ɛðər/ [OALD]
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'ɜːʴld/ [OALD]
wide
 • กว้าง: กว้างขวาง [Lex2]
 • ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)[Lex2]
 • (ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู ###SW. wideness n. ###S. broad,far,inclusive [Hope]
 • (adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล [Nontri]
 • (adv) อย่างกว้างขวาง,กว้าง,แพร่หลาย,ไพศาล [Nontri]
 • /W AY1 D/ [CMU]
 • (j) /w'aɪd/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top