ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

For instance ( F AO1 R IH1 N S T AH0 N S), gauges ( G EY1 JH AH0 Z), such as ( S AH1 CH AE1 Z) thermometers ( TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z) and ( AE1 N D) barometers ( B ER0 AA1 M AH0 T ER0 Z), are ( AA1 R) instruments ( IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S).

 


  

 
For instance
 • ตัวอย่างเช่น: เช่น [Lex2]
gauges
 • /G EY1 JH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪʤɪz/ [OALD]
  [gauge]
 • วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด: ประเมิน, ตัดสิน [Lex2]
 • มาตรวัด: เครื่องวัด [Lex2]
 • (เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์ [Hope]
 • (n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน [Nontri]
 • (vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน [Nontri]
 • /G EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪʤ/ [OALD]
such as
 • อย่างเช่น: อาทิ, ได้แก่ [Lex2]
thermometers
 • /TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /th'əm'ɒmɪtəz/ [OALD]
  [thermometer]
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ[Lex2]
 • (เธอมอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดอุณหภูมิ ###SW. thermometric adj. thermometrical adj [Hope]
 • (n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน [Nontri]
 • /TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0/ [CMU]
 • (n) /th'əm'ɒmɪtər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
barometers
 • /B ER0 AA1 M AH0 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /b'ər'ɒmɪtəz/ [OALD]
  [barometer]
 • บาโรมิเตอร์: เครื่องวัด, เครื่องวัดความดันของบรรยากาศ [Lex2]
 • ตัวชี้วัดอารมณ์หรือบรรยากาศ[Lex2]
 • (บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ ###SW. barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer [Hope]
 • (n) เครื่องวัดความกดอากาศ [Nontri]
 • /B ER0 AA1 M AH0 T ER0/ [CMU]
 • (n) /b'ər'ɒmɪtər/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
instruments
 • /IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /'ɪnstrumənts/ [OALD]
  [instrument]
 • เครื่องดนตรี[Lex2]
 • เครื่องตรวจวัด[Lex2]
 • ติดตั้งเครื่องควบคุม: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด [Lex2]
 • ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ: ลูกมือ [Lex2]
 • เรียบเรียงดนตรี: เรียบเรียงเพลง [Lex2]
 • วิธีการ[Lex2]
 • อุปกรณ์: เครื่องมือ [Lex2]
 • เอกสาร: นิติกรรม [Lex2]
 • (อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง [Hope]
 • (n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ [Nontri]
 • /IH1 N S T R AH0 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnstrumənt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top