ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Decision ( D AH0 S IH1 ZH AH0 N) to ( T UW1) disallow ( D IH2 S AH0 L AW1) Medicaid ( M EH1 D AH0 K EY2 D) for ( F AO1 R) second ( S EH1 K AH0 N D) cochlea ( K AA1 K L IY0 AH0) implant ( IH2 M P L AE1 N T) withdrawn ( W IH2 TH D R AO1 N).

 


  

 
Decision
 • การตัดสินใจ: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป [Lex2]
 • คำพิพากษา: คำตัดสิน, การพิพากษา [Lex2]
 • (ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่ ###S. resolve [Hope]
 • (n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน [Nontri]
 • /D AH0 S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɪs'ɪʒn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
disallow
 • ไม่อนุญาต[Lex2]
 • (ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต ###SW. disallowable adj. disallowance n. [Hope]
 • (vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 L AW1/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəl'au/ [OALD]
Medicaid
 • โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล[Lex2]
 • /M EH1 D AH0 K EY2 D/ [CMU]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
second
 • ที่สอง: เป็นลำดับที่สอง [Lex2]
 • อีก: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น [Lex2]
 • ด้อยกว่า: รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง [Lex2]
 • ลำดับที่สอง: ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง [Lex2]
 • พี่เลี้ยง (มวย): คนสนับสนุน, ผู้ช่วย [Lex2]
 • เกียร์สอง (รถ)[Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง [Lex2]
 • เห็นชอบ: อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน [Lex2]
 • รองลงมา: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา [Lex2]
 • วินาที: 1/60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1/60 ลิปดา [Lex2]
 • ระยะเวลาสั้นๆ: ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ [Lex2]
 • ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว: ย้ายราชการชั่วคราว, ย้ายตำแหน่งชั่วคราว [Lex2]
 • (เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย [Hope]
 • (adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น [Nontri]
 • (n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง [Nontri]
 • /S EH1 K AH0 N D/ [CMU]
 • /S EH1 K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /s'ɛkənd/ [OALD]
 • (v) /s'ɪk'ɒnd/ [OALD]
cochlea
 • อวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู (มีเซลล์ขนช่วงในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่มากระทบ): คอเคีย [Lex2]
 • (คอค'ลีเอท) adj. เป็นรูปหอยโข่ง,เป็นวงขด. [Hope]
 • /K AA1 K L IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) /k'ɒklɪəʴ/ [OALD]
implant
 • ปลูกฝัง: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว [Lex2]
 • ฝัง: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น [Lex2]
 • สอดใส่ (ทางการแพทย์): ใส่, สอด, ฝัง [Lex2]
 • (อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง. ###SW. implanter n. ###S. instill [Hope]
 • (vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่ [Nontri]
 • /IH2 M P L AE1 N T/ [CMU]
 • /IH1 M P L AE2 N T/ [CMU]
 • (v) /'ɪmpl'aːnt/ [OALD]
withdrawn
 • กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw[Lex2]
 • ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม [Lex2]
 • (วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก ###SW. withdrawnness n. ###S. unsociable [Hope]
 • /W IH2 TH D R AO1 N/ [CMU]
 • /W AH0 DH D R AO1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ɪðdr'ɔːn/ [OALD]
  [withdraw]
 • เก็บคืน: เอากลับ, ถอนคืน [Lex2]
 • ถอนคำพูด[Lex2]
 • ถอนทหาร: ถอนตำแหน่ง [Lex2]
 • ถอนเงิน: เบิกเงิน [Lex2]
 • (วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก ###SW. withdrawable adj. withdrawer n. ###S. draw away,remove [Hope]
 • (vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก [Nontri]
 • (vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก [Nontri]
 • /W AH0 DH D R AO1/ [CMU]
 • /W IH2 TH D R AO1/ [CMU]
 • (v) /w'ɪðdr'ɔː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top