ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Charge ( CH AA1 R JH) the ( DH AH0) plasma ( P L AE1 Z M AH0) rotors ( R OW1 T ER0 Z).

 


  

 
Charge
 • กล่าวหา: กล่าวโทษ, ใส่ความ [Lex2]
 • ข้อกล่าวหา: คำกล่าวหา [Lex2]
 • ความดูแล: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ [Lex2]
 • ค่าใช้จ่าย[Lex2]
 • ค่าธรรมเนียม[Lex2]
 • คำสั่ง: คำชี้แจง [Lex2]
 • จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต [Lex2]
 • โจมตี: จู่โจม [Lex2]
 • ชำระเงิน[Lex2]
 • ตราประจำบนโล่: ตรา [Lex2]
 • เต็มไปด้วย: มากไปด้วย, ปกคลุมด้วย [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • ทำให้รับหน้าที่: ทำให้แบกรับภาระหน้าที่, มอบหมายให้ [Lex2]
 • บรรจุ (กระสุน)[Lex2]
 • ใบแจ้งหนี้: ใบเรียกเก็บเงิน [Lex2]
 • ประจุไฟฟ้า: ขั้วไฟฟ้า [Lex2]
 • ประทับตรา: ติดตรา [Lex2]
 • ผัดหนี้: ติดเงินไว้ก่อน, ติดหนี้ [Lex2]
 • ผู้ที่อยู่ในความดูแล: คนที่อยู่ในความดูแล [Lex2]
 • ฟ้อง: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี [Lex2]
 • ภาระ: ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • มอบ: ส่งมอบ [Lex2]
 • ยืม (หนังสือ): ยืมหนังสือจากห้องสมุด [Lex2]
 • รับภาระ[Lex2]
 • เรียกเก็บ[Lex2]
 • เรียกเก็บเงิน: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย [Lex2]
 • ลงบันทึกการยืม: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด) [Lex2]
 • ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล[Lex2]
 • สั่ง: สั่งให้ [Lex2]
 • อัดแน่นอยู่ในใจ: อัดแน่น, อัดอยู่ในจิตใจ [Lex2]
 • อัดไฟ: ชาร์จไฟ [Lex2]
 • (ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ [Hope]
 • (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง [Nontri]
 • (vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ [Nontri]
 • /CH AA1 R JH/ [CMU]
 • (v) /tʃ'aːʤ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
plasma
 • ส่วนที่เป็นน้ำสีเหลืองในเลือด: พลาสมา [Lex2]
 • หินควอตซ์สีเขียว[Lex2]
 • หางนม[Lex2]
 • (พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม ###SW. plasmatic adj. plasmic adj. ###S. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก [Hope]
 • (n) น้ำเมือก [Nontri]
 • /P L AE1 Z M AH0/ [CMU]
 • (n) /pl'æzmə/ [OALD]
rotors
 • /R OW1 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɒutəz/ [OALD]
  [rotor]
 • ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์[Lex2]
 • ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร[Lex2]
 • (โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ [Hope]
 • /R OW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) /r'ɒutər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top