ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Call ( K AO1 L) me ( M IY1) whenever ( W EH0 N EH1 V ER0) you ( Y UW1) want ( W AA1 N T).

 


  

 
Call
  • การมาเยี่ยม[Lex2]
  • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
  • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
  • ความต้องการ[Lex2]
  • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
  • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
  • เรียกว่า[Lex2]
  • สัญญาณ[Lex2]
  • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
  • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
  • /K AO1 L/ [CMU]
  • (v) /k'ɔːl/ [OALD]
me
  • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
  • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
  • (มี) pron. ฉัน [Hope]
  • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
  • /M IY1/ [CMU]
  • (prp) /miː/ [OALD]
whenever
  • เมื่อไรก็ตาม: เวลาใดก็ตาม [Lex2]
  • เมื่อไรก็ตาม[Lex2]
  • (เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร? [Hope]
  • (con,adv) เมื่อไรก็ตาม [Nontri]
  • /W EH0 N EH1 V ER0/ [CMU]
  • /HH W EH0 N EH1 V ER0/ [CMU]
  • (a) /w'ɛn'ɛvər/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
want
  • ต้องการ: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ [Lex2]
  • รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
  • ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice): ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย) [Lex2]
  • ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ[Lex2]
  • ความยากจน[Lex2]
  • (วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
  • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
  • (vt) ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพร่อง,หา [Nontri]
  • /W AA1 N T/ [CMU]
  • (v) /w'ɒnt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top