ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Bill ( B IH1 L) was ( W AA1 Z) adamant ( AE1 D AH0 M AH0 N T) that ( DH AE1 T) she ( SH IY1) should ( SH UH1 D) obey ( OW0 B EY1) him ( HH IH1 M).

 


  

 
Bill
  • ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน [Lex2]
  • แจ้งหนี้: วางบิล [Lex2]
  • ธนบัตร[Lex2]
  • ร่างกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ [Lex2]
  • อธิบายหรือให้รายละเอียด[Lex2]
  • ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก่ [Lex2]
  • ใบปลิว: ใบโฆษณา [Lex2]
  • รายการ: โปรแกรม [Lex2]
  • (บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด [Hope]
  • (n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ [Nontri]
  • /B IH1 L/ [CMU]
  • (n) /b'ɪl/ [OALD]
  • (v) /b'ɪl/ [OALD]
was
  • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
  • อะไร [LongdoDE]
  • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
  • (vt) pt ของ is [Nontri]
  • /W AA1 Z/ [CMU]
  • /W AH1 Z/ [CMU]
  • /W AH0 Z/ [CMU]
  • (v) /wɒz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
adamant
  • แน่วแน่: ใจแข็ง, ยืนกราน [Lex2]
  • หินในตำนานที่มีความแข็งมาก[Lex2]
  • (แอด'- ,แอดดะ [Hope]
  • (adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง [Nontri]
  • /AE1 D AH0 M AH0 N T/ [CMU]
  • (n) /'ædəmənt/ [OALD]
that
  • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
  • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
  • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
  • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
  • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
  • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
  • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
  • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
  • /DH AE1 T/ [CMU]
  • /DH AH0 T/ [CMU]
  • (j) /ðæt/ [OALD]
she
  • เธอ: หล่อน [Lex2]
  • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
  • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
  • /SH IY1/ [CMU]
  • (prp) /ʃiː/ [OALD]
should
  • ควรจะ: ควร, น่าจะ, สมควรจะ [Lex2]
  • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)[Lex2]
  • ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง[Lex2]
  • ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก[Lex2]
  • ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ[Lex2]
  • ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก[Lex2]
  • ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ[Lex2]
  • (ชูด) v. กริยาช่อง 2 ของ shall,ต้อง,ควร,ควรจะ [Hope]
  • (vt) pt ของ shall [Nontri]
  • /SH UH1 D/ [CMU]
  • (v) /ʃud/ [OALD]
obey
  • เชื่อฟัง: ทำตามคำสั่ง [Lex2]
  • (โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม ###SW. obeyer n. obeyingly adv. [Hope]
  • (vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม [Nontri]
  • /OW0 B EY1/ [CMU]
  • (v) /'əb'ɛɪ/ [OALD]
him
  • เขาผู้ชาย[Lex2]
  • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
  • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
  • /HH IH1 M/ [CMU]
  • /IH2 M/ [CMU]
  • (prp) /hɪm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top