ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

As ( AE1 Z) the ( DH AH0) popping ( P AA1 P IH0 NG) sound ( S AW1 N D) of ( AH1 V) the ( DH AH0) firework ( F AY1 R W ER2 K) stopped ( S T AA1 P T) it ( IH1 T) suddenly ( S AH1 D AH0 N L IY0) became ( B IH0 K EY1 M) quiet ( K W AY1 AH0 T) around ( ER0 AW1 N D) me ( M IY1). The ( DH AH0) smell of ( S M EH1 L AH1 V) gunpowder ( G AH1 N P AW2 D ER0) somehow ( S AH1 M HH AW2) put ( P UH1 T) me ( M IY1) in ( AH0 N) a ( AH0) sentimental ( S EH2 N T AH0 M EH1 N T AH0 L) mood ( M UW1 D).

 


  

 
As
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
popping
 • n. การเปิดขวดดังป๊อก [Hope]
 • /P AA1 P IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /p'ɒpɪŋ/ [OALD]
  [pop]
 • เสียงดังเปาะ: เสียงระเบิด เช่น เสียงฝาขวดระเบิด [Lex2]
 • ปืนสั้น[Lex2]
 • ความพยายาม[Lex2]
 • ทำเสียงดังป๊อบ: ทำให้เสียงระเบิดดังป๊อบ [Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียงดังป๊อบ: ระเบิดดังป๊อบ [Lex2]
 • แวะเยี่ยมช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • อย่างไม่ได้คาดหวัง[Lex2]
 • พ่อ[Lex2]
 • เพลงที่เป็นที่นิยมกัน[Lex2]
 • ที่เป็นที่นิยม[Lex2]
 • เพลงป๊อบ: เพลงที่นิยมกันทั่วไป (มุ่งไปที่คนทั่วไปหรือเด็กวัยรุ่น) [Lex2]
 • (พอพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ดนตรีที่นิยมกัน,ท่วงทำนองที่นิยมกัน,ศิลปะที่แพร่หลาย vi. ทำให้เกิดเสียงป๊อก,การยิง,การปะทุ n. เสียงปะทุเบา ๆ ,การยิง. adv. ด้วยเสียงดังเบา ๆ [Hope]
 • (n) เสียงเปิดขวด,เสียงดัง,การยิง,การปะทุ,รอยแต้ม [Nontri]
 • /P AA1 P/ [CMU]
 • (v) /p'ɒp/ [OALD]
sound
 • เสียง[Lex2]
 • ระยะที่ได้ยินได้[Lex2]
 • ดูเหมือนว่า[Lex2]
 • ้เกิดเสียง[Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียง[Lex2]
 • ที่ไม่เสียหาย: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี [Lex2]
 • แข็งแรง[Lex2]
 • วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง[Lex2]
 • (เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt. [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์ [Nontri]
 • (n) เสียง,อ่าว [Nontri]
 • (vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
 • (vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด [Nontri]
 • /S AW1 N D/ [CMU]
 • (v) /s'aund/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
firework
 • ดอกไม้ไฟ: ดอกไม้เพลิง, พลุ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกมะตาด, ดอกไม้ตาด [Lex2]
 • n. ดอกไม้เพลิง,ประทัด [Hope]
 • /F AY1 R W ER2 K/ [CMU]
 • (n) /f'aɪəwɜːʴk/ [OALD]
stopped
 • /S T AA1 P T/ [CMU]
 • (v) /st'ɒpt/ [OALD]
  [stop]
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɒp/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /AH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
suddenly
 • อย่างกะทันหัน: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน [Lex2]
 • (adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว [Nontri]
 • /S AH1 D AH0 N L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'ʌdnliː/ [OALD]
became
 • (บีเคม') v. อดีตกาลของbecome [Hope]
 • /B IH0 K EY1 M/ [CMU]
 • /B IY0 K EY1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ɛɪm/ [OALD]
  [become]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
quiet
 • เงียบ: สงบเงียบ, สงบ [Lex2]
 • สงบเสงี่ยม: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา [Lex2]
 • ทำให้เงียบ[Lex2]
 • ความเงียบ[Lex2]
 • ความสงบ: ความสงบเงียบ [Lex2]
 • (ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ ###SW. quietly adv. quietness n. ###S. tranquillity,calm,serene [Hope]
 • (adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด [Nontri]
 • (n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ [Nontri]
 • (vi) เงียบลง,สงบลง,ระงับ [Nontri]
 • (vt) ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้หยุด,บรรเทา [Nontri]
 • /K W AY1 AH0 T/ [CMU]
 • (v) /kw'aɪət/ [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) /'ər'aund/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
smell of
 • ได้กลิ่นของ: ดมกลิ่นของ [Lex2]
gunpowder
 • ดินปืน: ดินดำ [Lex2]
 • (กัน'เพาเดอะ) n. ดินปืน. ###SW. gunpowdery adj. ###S. saltpeter,sulfur [Hope]
 • (n) ดินปืน [Nontri]
 • /G AH1 N P AW2 D ER0/ [CMU]
 • (n) /g'ʌnpaudər/ [OALD]
somehow
 • ด้วยวิธีใดก็ตาม: อย่างไรก็ตาม [Lex2]
 • (ซัม'เฮา) adv. ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง,ด้วยเหตุผลบางประการ [Hope]
 • /S AH1 M HH AW2/ [CMU]
 • (a) /s'ʌmhau/ [OALD]
put
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ut/ [OALD]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
sentimental
 • ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง [Lex2]
 • (เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ ###S. warm,sympathetic,loving [Hope]
 • (adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว [Nontri]
 • /S EH2 N T AH0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • /S EH2 N AH0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • /S EH2 N T AH0 M EH1 N AH0 L/ [CMU]
 • /S EH2 N AH0 M EH1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /sˌɛntɪm'ɛntl/ [OALD]
mood
 • อารมณ์: ใจคอ [Lex2]
 • มาลา (ทางไวยากรณ์): กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ [Lex2]
 • (มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ [Hope]
 • (n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา [Nontri]
 • /M UW1 D/ [CMU]
 • (n) /m'uːd/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top