ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) Marshal ( M AA1 R SH AH0 L) Jennings ( JH EH1 N IH0 NG Z) delivered ( D AH0 L IH1 V ER0 D) him ( HH IH1 M) to ( T UW1) us ( AH1 S), along ( AH0 L AO1 NG) with ( W IH1 DH) ten ( T EH1 N) kilos ( K IY1 L OW2 Z) of ( AH1 V) uncut ( AH2 N K AH1 T) heroin ( HH EH1 R OW0 AH0 N) found in ( F AW1 N D AH0 N) his ( HH IH1 Z) possession ( P AH0 Z EH1 SH AH0 N).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
Marshal
 • จอมพล: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ [Lex2]
 • ตำรวจ: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง [Lex2]
 • จัดให้เหมาะสม[Lex2]
 • รวมกำลัง: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง [Lex2]
 • (มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ. ###SW. marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n. [Hope]
 • (n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน [Nontri]
 • (vt) จัดแจง,จัดอันดับ,จัดระเบียบ,นำเข้าเฝ้า [Nontri]
 • /M AA1 R SH AH0 L/ [CMU]
 • (v) /m'aːʃl/ [OALD]
Jennings
 • /JH EH1 N IH0 NG Z/ [CMU]
delivered
 • /D AH0 L IH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɪvəd/ [OALD]
  [deliver]
 • ขว้าง: ปา [Lex2]
 • คลอด (มักใช้รูป passive voice): ให้กำเนิด, คลอดลูก [Lex2]
 • ช่วยทำคลอด: ช่วยคลอดลูก [Lex2]
 • ประกาศ: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ [Lex2]
 • ปล่อย: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว [Lex2]
 • พูดสุนทรพจน์: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา [Lex2]
 • มอบ: เสนอ, ส่งคืน, คืน [Lex2]
 • ยอม: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา [Lex2]
 • ส่ง: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ [Lex2]
 • สร้าง: ผลิต [Lex2]
 • ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ): สนับสนุน [Lex2]
 • (ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว. ###SW. deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver [Hope]
 • (vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว [Nontri]
 • /D AH0 L IH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɪvər/ [OALD]
him
 • เขาผู้ชาย[Lex2]
 • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 M/ [CMU]
 • /IH2 M/ [CMU]
 • (prp) /hɪm/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
along
 • คล้ายกับ[Lex2]
 • คู่กันกับ: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ [Lex2]
 • ด้วย: กับ, มากับ [Lex2]
 • ต่อไป: ไปข้างหน้า [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา ###S. through) [Hope]
 • (adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป [Nontri]
 • (pre) ตาม [Nontri]
 • /AH0 L AO1 NG/ [CMU]
 • (a) /'əl'ɒŋ/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • /W AH0 DH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
ten
 • เป็นจำนวนสิบ[Lex2]
 • จำนวนสิบ[Lex2]
 • กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนสิบ[Lex2]
 • (เทน) n.,adj. สิบ [Hope]
 • (adj) สิบ [Nontri]
 • (n) สิบ,จำนวนสิบ [Nontri]
 • /T EH1 N/ [CMU]
 • (n) /t'ɛn/ [OALD]
kilos
 • /K IY1 L OW2 Z/ [CMU]
 • (n) /k'iːlɒuz/ [OALD]
  [kilo]
 • กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)[Lex2]
 • พัน[Lex2]
 • |m, pl. Kilos| กิโลกรัม [LongdoFR]
 • (คิล'โล,คี'โล) n. กิโลกรัม,กิโลเมตร,คำสื่อสารที่หมายถึง,อักษร K pl.kilos [Hope]
 • /K IH1 L OW2/ [CMU]
 • (n) /k'iːlɒu/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
uncut
 • /AH2 N K AH1 T/ [CMU]
 • (j) /ˌʌnk'ʌt/ [OALD]
heroin
 • เฮโรอีน: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง [Lex2]
 • (เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน [Hope]
 • (n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน [Nontri]
 • /HH EH1 R OW0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /h'ɛrɒuɪn/ [OALD]
found in
  [find in]
 • ค้นพบ...ใน[Lex2]
 • เตรียม (บางสิ่ง) ให้[Lex2]
 • โหดร้ายหรือเลวร้ายพอที่จะทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
possession
 • ความเป็นเจ้าของ[Lex2]
 • สิ่งที่ครอบครองอยู่: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง [Lex2]
 • การครอบงำ: การควบคุม [Lex2]
 • การครองบอล (กีฬา)[Lex2]
 • (พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม [Hope]
 • (n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม [Nontri]
 • /P AH0 Z EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'əz'ɛʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top