ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- Thank you ( TH AE1 NG K Y UW1). Revealing ( R IH0 V IY1 L IH0 NG) anything ( EH1 N IY0 TH IH2 NG) confidential ( K AA2 N F AH0 D EH1 N SH AH0 L) is against ( IH1 Z AH0 G EH1 N S T) the ( DH AH0) ethics ( EH1 TH IH0 K S) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) establishment ( AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T).

 


  

 
Thank you
 • การแสดงความขอบคุณ[Lex2]
Revealing
  [reveal]
 • เปิดเผย: เผย [Lex2]
 • แสดงให้เห็น: ทำให้ปรากฎ [Lex2]
 • (รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย ###SW. revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj. ###S. disclose,expose [Hope]
 • (vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย [Nontri]
 • /R IH0 V IY1 L/ [CMU]
 • /R IY0 V IY1 L/ [CMU]
 • (v) /r'ɪv'iːl/ [OALD]
 • ซึ่งเผยให้รู้[Lex2]
 • /R IH0 V IY1 L IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 V IY1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪv'iːlɪŋ/ [OALD]
anything
 • ใดๆ: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง [Lex2]
 • ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)[Lex2]
 • (เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง [Hope]
 • (n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (n) /'ɛnɪthɪŋ/ [OALD]
confidential
 • ที่เป็นความลับ[Lex2]
 • (คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ,เป็นที่ไว้วางใจ,ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ. ###SW. confidentiality,confidentialness n. ###S. honest [Hope]
 • (adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ [Nontri]
 • /K AA2 N F AH0 D EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • /K AA2 N F AH0 D EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
 • (j) /kˌɒnfɪd'ɛnʃl/ [OALD]
is against
  [be against]
 • ทำผิดต่อ: ปฏิบัติขัดแย้งกับ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
ethics
 • จริยศาสตร์: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม [Lex2]
 • (เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ. ###SW. ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics [Hope]
 • (n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์ [Nontri]
 • /EH1 TH IH0 K S/ [CMU]
 • (n) /'ɛthɪks/ [OALD]
  [ethic]
 • หลักจรรยา: หลักจริยธรรม [Lex2]
 • (เอธ'ธิค) n. หลักจริยธรรม. -adj ดู ethical [Hope]
 • /EH1 TH IH0 K/ [CMU]
 • (n) /'ɛthɪk/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
establishment
 • การสถาปนา: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง [Lex2]
 • (อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ ###S. foundation,firm [Hope]
 • (n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ [Nontri]
 • /AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T/ [CMU]
 • /IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪst'æblɪʃmənt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top