ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

100ドルなんてはした金(はしたがね)

 


  

 
なんて
  • (何て) (adj-f,adv) (1) how ..!; what ..!; (2) what (questioning); (P) [EDICT]
はした金
  • (はしたがね) (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [EDICT]
  • () (conj,int) come; come now; (P) [EDICT]
  • () (n) blowfly maggots used as fishing bait [EDICT]
  • () (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [EDICT]
  • () (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [EDICT]
  • () (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [EDICT]
  • (左) (n,adj-no) left (esp. in vertical Japanese writing); the following [EDICT]
  • (差) (n,n-suf) difference; variation; (P) [EDICT]
  • (然) (adv) (arch) so; like that; in that way [EDICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top